Powrót

Oświadczenie PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

„Nieprawdą jest, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wstrzymały wszystkie płatności dla firmy Feroco. Spółka otrzymała sygnały, w tym od podwykonawców Feroco, że firma ta, nie płaci im za wykonane prace. Ponieważ PLK na bieżąco reguluje wszystkie płatności wobec blisko 100 wykonawców z którymi współpracuje, do czasu zweryfikowania tych informacji, czasowo wstrzymała płatności 4 faktur wystawionych przez Feroco. Po audycie wewnętrznym uruchomiono płatność z 1 faktury.

W sytuacji, gdy firma nie radzi sobie z kontraktem i terminowym realizowaniem zadań, rozstajemy się z nią i znajdujemy innych wykonawców, którzy podejmują realizację określonej umowy. Takie rozwiązanie zostało zastosowane na linii Warszawa – Skierniewice wobec Feroco, które – jako podwykonawca – miało poważne opóźnienia w realizacji kontraktu, nie reagowało na wezwania konsorcjum do nadrobienia zaległości i w końcu porzuciło plac budowy, stawiając konsorcjum i zamawiającego w trudnej sytuacji. Zastosowanym rozwiązaniem było w tym przypadku szybkie znalezienie innych firm, które obecnie realizują ten kontrakt.

Polskie Linie Kolejowe są w ciągłym kontakcie z wykonawcami realizującymi program inwestycyjny. Wszelkie zmiany na kontraktach, w tym możliwe ryzyka są ściśle monitorowane. To jeden z wielu nowych standardów prowadzenia inwestycji wdrożonych w PLK w ubiegłym roku. Dzięki temu nadzorowi możliwe jest szybkie reagowanie na pojawiające się ryzyka i wdrażanie niezbędnych działań naprawczych.

Zarządca infrastruktury ma obecnie podpisane umowy z wykonawcami na około 20 mld zł i terminowo reguluje swoje płatności – nie mamy zaległości, a wszelkie roszczenia są rozpatrywane na bieżąco. 

PLK wprowadziła szereg udogodnień dla firm by usprawnić współpracę z rynkiem wykonawców, realizację programu inwestycyjnego, maksymalne wykorzystanie środków unijnych. Wśród działań wobec wykonawców znalazło się m.in.: wprowadzenie zaliczek, zapłaty za materiały oraz wprowadzenie płatności częściowych, co w połączeniu z zaliczkami znacznie poprawia płynność finansową wykonawców. Są stosowane nowe standardy współpracy z wykonawcami, które wzmacniają przepływy finansowe do rynku wykonawczego, ale z drugiej strony narzucają odpowiedzialność i konsekwencje, jeśli wykonawcy nie wypełniają wymagań kontraktowych. 

Dodatkowe informacje:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239