Powrót

Ostatni etap prac konstrukcyjnych na budowie połączenia kolejowego z Okęciem – zmiana organizacji ruchu wokół ronda Gordon Bennetta

Prace na budowie łącznicy trwają od 17 listopada 2009 roku i polegają na wybudowaniu 1 853 metrowego odcinka linii kolejowej, odchodzącej od linii nr 8 (do Radomia) w kierunku stacji zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska. Linia na przeważającej długości (1 183 m) przebiega w tunelu na głębokości do 5 metrów. Tymczasowa organizacja ruchu kołowego wokół ronda wynika z rozpoczęcia prac konstrukcyjnych ostatniego 75 metrowego odcinka tunelu. Funkcję ronda, przejmie tzw. dwukierunkowy by-pass, łączący ulicę Narkiewicza z odcinkiem ul. Gordon Bennetta w stronę Centrum. Nowa organizacja ruchu jest tak naprawdę jedyną poważniejszą zmianą, jaką odczują kierowcy podczas prowadzenia tej inwestycji – mówi Robert Kuczyński z Centrum Realizacji Inwestycji. Powrót do pierwotnego układu komunikacyjnego nastąpi w maju przyszłego roku.

W ramach kontraktu na kwotę 191,655 mln zł netto, zawartego z firmą Bilfinger Berger Budownictwo S.A., powstanie również nowy peron przystanku osobowego Warszawa Służewiec, zaś stacja końcowa na Okęciu, tunel oraz część naziemna linii, zostaną wyposażone w urządzenia infrastruktury kolejowej służącej prowadzeniu ruchu kolejowego.

Prace nad budową tunelu prowadzone są metodą stropową i w wykopie otwartym, ściany szczelinowe (boczne ściany tunelu o grubości 80 cm, wykonywane są w tzw. osłonie bentonitowej - specjalnej mieszance służącej zabezpieczeniu wąskich szczelin we wszelkiego rodzaju głębieniach.

Po wybudowaniu łącznicy od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do stacji pod Terminalem II, będzie można mówić o stworzeniu – wzorem wielu europejskich miast – pierwszego elementu zintegrowanego systemu komunikacji miejskiej. Połączenie szybkim transportem szynowym centrum miasta z portem lotniczym, tworzyć będzie efektywną alternatywę dla przeciążonego układu drogowego. Czas przejazdu koleją z centrum na lotnisko, wyniesie ok. 20 minut. Przekazanie inwestycji do użytkowania planuje się wraz z wdrożeniem rozkładu jazdy 2011/2012.

   

Dodatkowych informacji udziela:
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 47 321 47

   

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

   

www.pois.gov.pl