Powrót

Oficjalne ogłoszenie wyników i uroczystość wręczenia nagród w konkursie na najlepszą pracę magisterską z dziedziny kolei dużych prędkości

Organizatorami konkursu są PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Stowarzyszenie na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego.

Celem konkursu jest promocja i popularyzacja wiedzy z dziedziny kolei dużych prędkości oraz zwiększenie zainteresowania studentów tą tematyką, a także zwiększenie liczby specjalistów związanych z kolejami dużych prędkości. Konkurs honorowym patronatem objął Minister Infrastruktury.

Nagrodę główną 15 000 zł otrzymał Pan Stanisław Bolanowski za pracę magisterską pt. „Powtarzalna konstrukcja przęsła rozpiętości 50 M dla Kolei Dużych Prędkości” z Politechniki Wrocławskiej. Kapituła konkursu przyznała 3 wyróżnienia po 8 000 zł. Otrzymali je Pani Paulina Galewska z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Pan Piotr Malepszak ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Pani Anna Urbanek z Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

Nagrody i wyróżnienia wręczyli: wiceprezes Zarządu PKP PLK S.A., Marek Pawlik oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Interoperacyjności i Rozwoju Transportu Szynowego, Andrzej Stelmasiewicz.

Sponsorami konkursu byli:. Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o., Dolnośląskie Surowce Skalne S.A., 3. Instytut Kolejnictwa, 4. Instytut Pojazdów Szynowych „Tabor” , SENER Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., Thales Polska Sp. z o.o.. Patronat medialny objął Newsweek.