Powrót

Odsłonięcie tablicy na stacji Brzeg Dolny

24 sierpnia 2007r w urzędzie miasta Jerzy Dul naczelny dyrektor wrocławskiego oddziału PLK S.A. poinformował Aleksandra Skorupę burmistrza Brzegu Dolnego o projekcie "Poprawa stanu infrastruktury kolejowej w Polsce", którego celem jest przywrócenie sprawności technicznej zużytych i wyeksploatowanych elementów infrastruktury na wybranych liniach kolejowych.....więcej