Powrót

Objazd linii kolejowej Warszawa-Łódź

Spotkanie rozpoczęło się od objazdu modernizowanej linii kolejowej, w którym udział wzięli: Minister Infrastruktury Cezary Grabarczyk, Podsekretarz Stanu ds. europejskich Barbara Kondrat, Podsekretarz Stanu ds. transportu kolejowego Mirosław Chaberek, Prezes Zarządu PKP S.A. Andrzej Wach, Prezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Krzysztof Celiński, Członkowie Zarządu Teresa Zwiernik i Agnieszka Safuta - Pawlak oraz przedstawiciele Wykonawców robót modernizacyjnych z: Konsorcjum ARCADIS Profil Sp. z o.o./Kolltech Inwestor Sp. z o.o., -Konsorcjum - Trakcja Polska-Konsorcjum PKP Energetyka (lider konsorcjum) oraz Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Podczas objazdu linii wykonawcy przedstawili uwarunkowania realizacyjne projektu, stan zaawansowania prac oraz efekty prac modernizacyjnych. Druga część spotkania odbyła się w Urzędzie Miasta i Gminy w Koluszkach, gdzie spotkali się przedstawiciele resortu infrastruktury, kolei i administracji lokalnej.
zobacz prezentację