Powrót

Obchody 90-tej rocznicy Elektro-Thermit GmbH & Co. KG

Na zaproszenie Elektro-Thermit GmbH & Co. KG w dniu 18 września 2009 r. w Halle (Salle) delegacja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Diagnostyki w Warszawie uczestniczyła w oficjalnych obchodach jubileuszu 90 – lecia działalności Firmy. Uroczystości rozpoczęły się od zwiedzenia otwartych w 2004 r. nowoczesnych zakładów produkcyjnych w Halle. Zaprezentowano nowoczesny, nadzorowany i sterowany komputerowo proces produkcyjny materiałów do spawania termitowego szyn różnymi metodami. Dodatkowo nad jakością czuwa własne laboratorium. Zakład wytwarza również półfabrykaty do wyrobu styków klejono-sprężonych oraz osprzęt spawalnictwa termitowego. Zaprezentowany Zakład, linie i procesy produkcyjne zrobiły na uczestnikach bardzo pozytywne wrażenie.
Integralną częścią obchodów była konferencja, podczas której zaprezentowano historię firmy, jej dzień dzisiejszy oraz perspektywy rozwoju. W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście z zarządów kolei i dużych firm zajmujących się spawalnictwem dróg szynowych praktycznie z wszystkich kontynentów. Referat inauguracyjny wygłosił profesor dr inż. Lothar Fendrich - prezes Stowarzyszenia Niemieckich Inżynierów Kolejowych (VDEI).
    Składając gratulacje, delegacja Centrum Diagnostyki przypomniała, że powojenna historia współpracy z firmą Elektro-Thermit w zakresie spawalnictwa na PKP liczy już 40 lat, a rok 1993 umownie jest przyjmowany jako datę wprowadzenie przez ówczesny Ośrodek Badania Stanu Torów i Spawalnictwa obowiązującej i podstawowej do dziś metody łączenia końców szyn technologią spawalniczą tzw. SoWoS. Metoda ta, zastępując tzw. metodę Amotherm, pozwoliła znacząco podnieść jakość, trwałość i prawie wyeliminowań powszechne wcześniej zjawisko pękania spoin.Tekst i zdjęcia:
Robert Kuszewski, Ireneusz Jasiński