Powrót

Nowym torem z Torunia do Bydgoszczy

Tylko dwa i pół miesiąca zajęły prace na 18-kilometrowym odcinku pomiędzy Solcem Kujawskim, a Cierpicami. Tak szybki postęp prac był możliwy dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych, energooszczędnych i wysoko wydajnych maszyn torowych: przy rewitalizacji linii pracuje między innymi pociąg do potokowego układania nawierzchni – tak zwany kombajn PUN.  W ramach inwestycji wykonano już roboty na długości 19,6 km toru tj. na odcinku Cierpice - Solec Kujawski i na stacji Toruń. Od lutego 2013 wykonawca rozpoczął prace na placu budowy na długości około 16,4 km toru (między Solcem Kujawskim a stacją Bydgoszcz Wschód; na stacji Solec Kujawski i na stacji Toruń Główny na kolejnych trzech torach) Na szlaku Solec Kujawski – Bydgoszcz Łęgnowo zostały wykonane prace przygotowawcze do budowy tzw. warstwy ochronnej podtorza. Rozebrana została nawierzchnia torowa, czyli szyny, podkłady wraz podsypką tłuczniową, oraz przygotowane zostało podtorze. W tym miejscu, zostanie wbudowana warstwa ochronna (w chwili obecnej gromadzony jest materiał na placu budowy), a następnie zmontowany zostanie nowy tor. Następnie na tor wjedzie podbijarka torowa celem zagęszczenia podsypki tłuczniowej, oraz zgrzewarka łącząca odcinki szyn w jedną całość. Podobne roboty zostaną wykonane w torach na stacji Solec Kujawski. Na odcinku Bydgoszcz Łęgnowo – Bydgoszcz Wschód oraz w torach stacji Toruń Główny, wymienione zostały szyny i podkłady na nowe, po zakończeniu oczyszczania tłucznia, następnie zgrzaniu szyn, oraz podbiciu i stabilizacji tory będą mogły zostać przekazane do eksploatacji. Stan infrastruktury kolejowej przed remontem wymuszał ograniczenie prędkości pociągów na niektórych odcinkach tej linii nawet do 20 km/h. Po zakończeniu inwestycji pociągi pasażerskie będą przemierzać całą trasę z prędkością 120 km/h, a czas podróży skróci się z 60 do 43 minut dla najszybszych pociągów.  Planowany całkowity koszt prac na trasie Toruń – Bydgoszcz wyniesie 225 985 848,73 PLN.
Dzięki podpisanej w styczniu br. przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowie z CUPT, projekt otrzymał dofinansowanie ze środków unijnego Funduszu Spójności  w wysokości  147 354 791,84 PLN. Inwestycja zakończy się w 2014 roku.                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Prace rewitalizacyjne na odcinku Toruń – Bydgoszcz, są ściśle związane z samorządowym projektem stworzenia kolei metropolitalnej BiT – City, która stać się ma sercem zintegrowanego systemu transportowego w aglomeracji bydgosko-toruńskiej. 
Rewitalizacja jest prowadzona w ramach projektu POIiŚ 7.1 – 45 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 18 Kutno – Piła na odcinku Toruń – Bydgoszcz”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. + 48 22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl