Powrót

Nowy most na Nysie Łużyckiej

Most przez Nysę Łużycką położony jest na linii Węgliniec – Horka. Łączy sieci kolejowe PKP PLK S.A. oraz DB Netz AG. Projekt modernizacji obejmuje jego przebudowę oraz elektryfikację do punktu styku sieci leżącego po stronie niemieckiej.

28 marca 2012 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla budowy mostu przez Nysę Łużycką w ramach projektu POIiŚ 7.1-13 „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Bielawa Dolna – Horka: budowa mostu przez Nysę Łużycką oraz elektryfikacja.”
 
Za najbardziej korzystną uznano ofertę przedstawioną przez konsorcjum:
•    Przedsiębiorstwo Usług Technicznych INTERCOR Sp. z o.o., Zawiercie;
•    Przedsiębiorstwo Robót Mostowych „Mosty Łódź” S.A., Łódź;
•    Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S.A., Gdańsk.

na kwotę 14 627 962, 30 PLN netto; 17 992 393,63 PLN bruttoCzas realizacji projektu wynosi 30 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Budowa mostu będzie prowadzona w dwóch fazach:     - Faza I – wybudowanie jednej części mostu w osi dzisiaj nieczynnego toru nr 2 wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 295 od miejsca, w którym dziś została elektryfikacja zakończona, do ustalonego punktu styku sieci trakcyjnych PKP PLK S.A. i DB Netz AG. Strona polska kończy sieć trakcyjną przęsłem naprężenia po stronie niemieckiej.
    - Faza II – przeniesienie ruchu na wybudowaną część mostu i budowa drugiej części mostu, w osi dzisiaj czynnego toru nr 1 wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 295 od miejsca, w którym dziś została elektryfikacja zakończona do ustalonego punktu styku sieci trakcyjnych PKP PLK S.A. i DB Netz AG. Strona polska kończy sieć trakcyjną przęsłem naprężenia po stronie niemieckiej.

Celem projektu jest zwiększenie prędkości pociągów do 120 km/h oraz obniżenie zagrożenia oddziaływania ładunków niebezpiecznych na środowisko naturalne. Modernizacja urządzeń automatyki i telekomunikacji oraz połączenie ich w jedną całość z urządzeniami niemieckimi pozwoli zachować ich kompatybilność i umożliwi dwutorowy ruch kolejowy pomiędzy stacjami granicznymi Węglińcem i Horką. Nowy most pozwoli na zwiększenie przepustowości linii, skrócenie czasu jazdy oraz zwiększenie bezpieczeństwa przewozu ładunków. Efektem przedsięwzięcia będzie poprawa stanu technicznego kolejowego mostu granicznego oraz warunków i jakości połączenia infrastruktury kolejowej Polski i Niemiec, a przez to podniesienie standardu wymiany towarowej, pomiędzy ważnymi ośrodkami gospodarczymi Polski i Niemiec przez kolejowe przejście graniczne Węgliniec – Horka.

Informacje dla mediów
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22 47 336 40
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.plProjekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko