Powrót

Nowoczesny system zarządzania zwiększy bezpieczeństwo pociągów na linii Kraków - Katowice

Pociąg dalekobieżny w pobliżu stacji Kraków Mydliniki, fot. Piotr Hamarnik

Inwestycja będzie polegać na dostosowaniu w sumie przeszło 58 kilometrów linii kolejowych nr 133 i 134 (na odcinku Sosnowiec Jęzor - Kraków Główny) do parametrów wymaganych przez Wspólnotę Europejską w ramach sieci TEN-T (Transeuropejska sieć transportowa). Pozwoli to ujednolicić system zarządzania ruchem kolejowym i zwiększyć bezpieczeństwo poprzez wspomaganie i ograniczenie roli człowieka w procesie sterowania pociągiem.

ERTMS/ETCS to nowoczesny system kontroli jazdy na kolei, który w sposób ciągły nadzoruje prowadzenie pojazdu przez maszynistę, monitorując dopuszczalną prędkość oraz miejsca zatrzymania. Komunikacja pomiędzy pociągiem a systemem przytorowym odbywa się drogą radiową, z wykorzystaniem kolejowej sieci telekomunikacyjnej. Jego wdrożenie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa prowadzenia ruchu kolejowego oraz oszczędności w zużyciu energii poprzez poprawę przepustowości i płynności ruchu pociągów.

Harmonogram inwestycji zakłada, że wykonawcy etap projektowy zakończą w drugiej połowie 2025 roku, a roboty budowlane będą realizowane do końca tego roku. Pozwoli to przeprowadzić testy nowego systemu i wdrożyć go do eksploatacji w pierwszej połowie 2027 roku.

Finansowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy projekt „Dostosowanie do wymaganych parametrów sieci TEN-T poprzez zabudowę systemu ERTMS/ETCS poziom 2 na linii kolejowej nr 133 i linii kolejowej nr 134 na odc. Sosnowiec Jęzor – Kraków Główny” pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie transportu szynowego na ważnej magistrali kolejowej E30, łączącej Śląsk z Małopolską, oraz Polskę z Niemcami z jednej i Ukrainą z drugiej strony. Dzięki modernizacji przeprowadzonej przez PLK SA w poprzednich latach pociągi pasażerskie rozpędzają się do 160 km/h.

Kontakt dla mediów:
Piotr Hamarnik
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 605 352 883