Powrót

Nowoczesne sterowanie ruchem kolejowym na linii z Warszawy do Gdyni

Modernizowany 157-kilometrowy odcinek trasy został wyposażony w komputerowy system sterowania ruchem kolejowym koordynowany przez Lokalne Centra Sterowania (LCS). Integrują one wiele systemów komputerowych, stacyjnych i liniowych, za pomocą których m.in. ustawia się drogi przebiegu pociągów, przestawia zwrotnice oraz nadaje sygnały. Wyższy stopień informatyzacji systemu pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na stacjach, szlakach i przejazdach kolejowo-drogowych. System posiada liczne zabezpieczenia m.in. uniemożliwiające wjechanie pociągu na już zajęty tor. Wiele czynności wykonywanych dotychczas przez dyżurnych ruchu, odbywa się automatycznie. Pracownicy kolei mają zdecydowanie wyższy komfort pracy i śledząc na bieżąco sytuację na linii będą ingerować jedynie w sytuacjach nadzwyczajnych.

– Zadaniem inwestycji jest zapewnienie użytkownikom kolei szybszej, bezpieczniejszej i bardziej komfortowej podróży. Nowoczesna infrastruktura techniczna osiągnęła parametry umożliwiające przyspieszenie pociągów pasażerskich do 160 km/h, a na niektórych odcinkach, dla nowoczesnych składów dalekobieżnych, nawet do 200 km/h. W ruchu towarowym dostosowana jest do prędkości 120 km/h. Zinformatyzowane lokalne centra sterowania ruchem wydatnie wpływają na poprawę bezpieczeństwa w obrębie tego odcinka trasy. Dla pasażerów, przeprowadzona modernizacja oznacza także skrócenie czasu podróży oraz zwiększenie komfortu jazdy. Poprawiła się też płynność ruchu pociągów, co z pewnością cieszy przewoźników. – mówi Andrzej Krawczyński, zastępca dyrektora Regionu Północnego ds. projektów unijnych, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W ramach projektu modernizacji linii kolejowej E 65 na trasie Warszawa – Gdynia w obszarach LCS Iława i LCS Malbork wymieniono tory na odcinku ok. 103 km między Szymankowem a Zajączkowem Lubawskim. Przebudowano 50 obiektów inżynieryjnych i wybudowano 157 nowych oraz zlikwidowano 68 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść w poziomie szyn.

Modernizacja w obszarze LCS Działdowo objęła swoim zasięgiem trasę o długości około 54 km. W pełni przebudowano linię wraz z korektą łuków i wymianą rozjazdów. Przejazdy i przejścia kolejowe zostały zastąpione skrzyżowaniami bezkolizyjnymi i przejściami podziemnymi. Zmodernizowano istniejące i wybudowano nowe mosty, wiadukty, przepusty, oraz perony z małą architekturą. Stacje kolejowe przystosowano do użytkowania przez osoby z ograniczoną mobilnością. Zmodernizowano i wymieniono: sieć trakcyjną, oraz urządzenia odpowiedzialne za sterowanie ruchem i diagnostykę.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zadbały również o środowisko naturalne. Miało to szczególne znaczenie, gdyż przy modernizacji działano m.in. na obszarach Natura 2000. W ramach nowego systemu odwadniania PLK zapewniła zbiorniki sedymentacyjne, których zadaniem jest poprawa jakości wody przed odprowadzeniem jej do naturalnych cieków wodnych. Na wybranych mostach i przepustach powstały tzw. „suche przejścia” lub „suche półki” umożliwiające bezpieczne przekraczanie linii kolejowych przez zwierzęta. Zamontowane zostały odstraszacze akustyczne i optyczne, a tam gdzie było to potrzebne, zainstalowano ekrany dźwiękochłonne.

Projekty realizowane w obszarach LCS: Iława, Malbork i Działdowo są elementem kompleksowej modernizacji linii kolejowej E65/C-C 65 na trasie Warszawa – Gdynia, którą prowadzą PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Jest to jedna z największych inwestycji kolejowych w Polsce. Trasa liczy blisko 350 km. Na całej długości będzie wyposażona w komputerowe sterowanie ruchem kolejowym, co pozwoli na dalsze podniesienie poziomu bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Po ukończeniu prac pociągi pasażerskie z Warszawy do Gdyni będą mogły jechać krócej. Docelowo, na tej trasie, najszybsza podróż pociągiem zajmie mniej niż 3 godz.

Inwestycja w liczbach:3,2 mld zł – tyle wynosi łączny koszt realizacji obu projektów;
1,8 mld zł – taka jest łączna wysokość dofinansowania obu inwestycji przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
157 – tyle kilometrów trasy z Warszawy do Gdyni zmodernizowano w ramach obu projektów;
184 – tyle minut trwa obecnie podróż najszybszym pociągiem z Warszawy do Gdyni. Projekt POIiŚ 7.1-1.3 "Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszt całkowity projektu: 2 027 544 054,59 PLN
Wysokość dofinansowania z UE: 1 220 561 930,19 PLN

Projekt POIiŚ 7.1-41 "Modernizacja linii kolejowej E65/C-E65 na odcinku Warszawa-Gdynia - obszar LCS Działdowo" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Koszt całkowity projektu: 1 131 414 678,07 PLN
Wysokość dofinansowania z UE: 620 629 656,28 PLN

Kontakt dla mediów:
Karol Jakubowski
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
karol.jakubowski@plk-sa.pl
tel. 668 679 414