Powrót

Nowoczesna i konkurencyjna kolej to rozwój całej gospodarki. Spółki Grupy PKP już po raz szósty na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Podczas panelu Infrastruktura  i Transport „Perspektywy rozwoju transportu w Polsce”, z udziałem m.in. Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Prezes PKP S.A. Mirosław Pawłowski podkreślał, że obecne działania Grupy PKP doskonale wpisują się w nową strategię i programy rządowe. W sumie inwestycje branży kolejowej ze środków rządowych, samorządowych, innych funduszy rozwojowych i pomocowych do 2023 roku wyniosą około 70 mld złotych. Inwestycje na kolei mają wspierać długoterminowy postęp gospodarczy. Dzięki realizowanym projektom i pracy na rzecz podnoszenia jakości obsługi podróżnych, w ciągu 6 miesięcy bieżącego roku Grupa PKP odnotowała wzrost liczby pasażerów na pokładach pociągów PKP Intercity – stanowi to ponad 27% więcej podróżujących niż w roku ubiegłym. Jednym z głównych celów Grupy jest dążenie do dalszego zwiększania liczby swoich klientów. Aby było to możliwe, kolej musi być jeszcze bardziej przyjazna. Receptą na to ma być wprowadzenie wspólnego biletu. - Należy przybliżyć kolej tym, którzy obecnie z niej nie korzystają lub wręcz się jej boją – powiedział Mirosław Pawłowski. – Wiedza, która jest potrzebna pasażerowi to tak naprawdę tylko to, dokąd chce dojechać i ile może przeznaczyć na to pieniędzy. Resztę powinien mu podpowiedzieć specjalnie zaprogramowany system – dodał. Prace nad wprowadzeniem wspólnego biletu już trwają, a koordynuje je Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Mirosław Pawłowski wymienił także priorytety Grupy PKP na najbliższe lata. Zaliczył do nich m.in. zwiększenie prędkości kolejowych przewozów towarowych oraz rozwój połączeń z polskimi portami morskimi Szczecin – Świnoujście i Gdynia – Gdańsk. - Chcemy aby nasze pociągi z tych portów, które są oknem na świat, były kierowane jak najdalej w głąb Europy, czyli na południe – powiedział Prezes PKP S.A. Podkreślił także znaczenie połączenia wschód–zachód, które jest już prawie gotowe. Pociągi towarowe dojeżdżają do nowoczesnego, rozbudowanego centrum przeładunkowego w Małaszewiczach. 

O możliwościach podnoszenia konkurencyjności kolejowego transportu towarowego wobec transportu kołowego podczas panelu opowiadał również Maciej Libiszewski, Prezes PKP CARGO. W trakcie dyskusji podkreślał, że kolej potrzebuje wyrównania szans i że należy dążyć do podniesienia jej udziału w polskim miksie transportowym. – Kolej jest środkiem transportu pierwszego wyboru dla wielu grup towarów. Jesteśmy naturalnym partnerem przemysłu: energetyki, górnictwa węgla i kruszyw, hutnictwa, przemysłu drzewnego. Bez kolei nie byłaby także możliwa obsługa portów, w tym zawijających do nich kontenerowców – powiedział Prezes PKP CARGO. – Jednocześnie jesteśmy istotnym elementem zrównoważonego systemu transportowego – przewóz towarów pociągami minimalizuje koszty zewnętrzne. Wykorzystanie kolei odciąża drogi i spowalnia zużycie infrastruktury drogowej. Kolej może świetnie współgrać z transportem kołowym – dzięki nowoczesnym rozwiązaniom na platformach kolejowych można przewozić naczepy i nadwozia wymienne – dodał.

Prezes PKP CARGO zaznaczył również, że dla zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności transportu kolejowego potrzeba ciągłego dostosowywania usług kolejowych do potrzeb oczekiwań klientów i tworzenia rynku, np. poprzez budowę usług związanych z obsługą pierwszej i ostatniej mili. Właśnie w tym kierunku rozwija się Grupa PKP CARGO.

Do tego tematu odwoływali się także przedstawiciele PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. i PKP Intercity. Najważniejsze sygnały, które świadczą o poprawie to – według zarządcy infrastruktury – coraz krótsze czasy przejazdu, lepszy komfort obsługi pasażerów na stacjach i przystankach oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa na polskiej kolei. Możliwości, z których coraz liczniej korzystają pasażerowie, to efekty znaczącej poprawy stanu infrastruktury. Prace wykonane w minionych latach, służyły głównie poprawie przewozów pasażerskich. W obecnej perspektywie spółka zamierza skupić się przede wszystkim na podnoszeniu konkurencyjności transportu towarowego. Dzięki planowanym modernizacjom za ponad 66 mld zł PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. za kilka lat zapewnią dwukrotnie szybszy przewóz ładunków. Towarowe składy pojadą płynniej i sprawniej oraz z większymi ładunkami, w wielu miejscach dogodnymi trasami oddzielonymi od przewozów pasażerskich.

Już w 2016 r. otworzyły się większe możliwości do przewozu ładunków po torach dzięki zakończonej modernizacji mostu nad Martwą Wisłą i dojazdu do Portu Gdańsk. Kolejna pozytywna zmiana to m.in. zakończenie budowy mostu granicznego na Nysie Łużyckiej na polsko-niemieckiej granicy. Wzrostowi konkurencyjności kolei będą sprzyjały modernizacje linii: Rail Baltica, Warszawa - Poznań oraz poprawa infrastruktury kolejowej na Śląsku, wschodnich przejściach granicznych i w bałtyckich portach.

O poprawie konkurencyjności myśli także PKP Intercity. W ostatnich latach w Polsce rozwinął się sektor przewozów pasażerskich. Podróżni mogą przemieszczać się na pokładach samolotów, korzystać z busów czy szybciej podróżować samochodem. Kolejowy przewoźnik stanął przed wyzwaniem stworzenia oferty, która będzie konkurencyjna wobec innych środków transportu i przyciągnie na pokłady pociągów większą liczbę pasażerów. Podjęte działania w zakresie unowocześniania taboru przyczyniły się do skrócenia czasów przejazdów między największymi miastami oraz umożliwiły efektywne wykorzystanie nowo zakupionych pociągów (Pendolino, FLIRT3, PesaDART) oraz lokomotyw. Krótsza podróż w połączeniu z komfortowym taborem stały się powodem, dla którego pasażerowie powracają na kolej. Jednak PKP Intercity nie zaprzestaje inwestować w tabor, stąd zapowiedź przeznaczenia 2,5 mld złotych do 2020 roku na modernizację oraz zakup lokomotyw i wagonów, co istotnie przełoży się na wzrost konkurencyjności, a także wpłynie pozytywnie na komfort podróżowania i skracanie czasów przejazdów.

Przedstawiciele Grupy PKP akcentowali nowe, kompleksowe myślenie o przyszłości kolei w Polsce. W minionych latach często błędnie koncentrowano się na doraźnych korzyściach poszczególnych przewoźników, co negatywnie odbijało się na sposobie postrzegania całej branży kolejowej przez klientów. Duży sukces, jakim była organizacja przewozów podczas Światowych Dni Młodzieży, pokazał natomiast, że współpraca obecnych na polskim rynku spółek kolejowych przynosi wymierne efekty. Dlatego właśnie działania Grupy PKP, między innymi w obszarze inwestycji i wdrażania nowoczesnych technologii, mają przełożyć się na umacnianie pozycji całego polskiego transportu kolejowego. Tym samym spółki Grupy wpisują się nie tylko w plany Rządu, ale i ważny światowy trend. Coraz więcej państw dostrzega bowiem ogromną rolę rozwoju kolei dla budowania nowoczesnej i efektywnej gospodarki.