Powrót

"Nowe twarze - nowe wyzwania na rynku budownictwa kolejowego w Polsce"

 W mikołajkowy piątek, 6 grudnia br. w Mościbrodach odbyło się seminarium "Nowe twarze - nowe wyzwania na rynku budownictwa kolejowego w Polsce". Okazją do zorganizowania spotkania stało się rozpoczęcie robót w zakresie kontraktu nr 2001/PL16/P/PT/012-04 lot B, na roboty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektu ISPA/FS nr 2001/PL/16/P/PT/012 - "Modernizacja linii kolejowej E20 na odcinku Siedlce - Terespol".   W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz reprezentanci wykonawcy projektu - konsorcjum firm w składzie:STRABAG Sp. z o.o. - spółka, która zajmie się modernizacją peronów i obiektów inżynieryjnych, STRABAG AG, odpowiedzialnego za prace nawierzchniowe, TRAKCE a.s., które zajmie się modernizacją sieci trakcyjnej oraz biuro projektowe SUDOP PRAHA a.s. Do głównych podwykonawców robót należą: Tanskol Kielce, Thales Poznań, Elmo Siedlce  i Mikst Węgrów. Celem prac modernizacyjnych jest dostosowanie ww. odcinka do parametrów wymaganych przepisami unijnymi poprzez wykonanie robót nawierzchniowych i podtorowych wraz z odnowieniem oraz modernizacją obiektów inżynierskich i inżynieryjnych, a także robót towarzyszących na odcinku Łuków-Międzyrzec Podlaski. W trakcie seminarium zebranym gościom przedstawiono prezentacje dot. kolejnych etapów realizacji projektu, kosztów i terminów jego wykonania oraz oczekiwanych efektów w tym min.:
  • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych i utrzymania linii przez zastosowanie najnowszych rozwiązań technicznych i technologicznych
  • przejazd pociągów pasażerskich z prędkością 160 km/h, a towarowych 120 km/h
  • ograniczenie hałasu i drgań
  • wyposażenie stacji w urządzenia dla osób niepełnosprawnych
  • poprawa bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo - drogowych.
Seminarium zakończyła Pani Agnieszka Sufata-Pawlak Członek Zarządu PKP PLK S.A., wyrażając nadzieję na ogromne zaangażowanie wszystkich w realizację tego tak ważnego projektu. informacja prasowaModernizacja linii E 20 na odcinku-Terespolprezentacje