Powrót

Nowe tory do portu w Gdańsku

Dzięki modernizacji linii kolejowej prowadzącej do portu w Gdańsku jej przepustowość wzrośnie kilkakrotnie. 
Obecnie po linii może jeździć 30 par pociągów na dobę, po modernizacji będzie mogło korzystać z niej aż 180 par pociągów na dobę – mówi Marcin Kurowski dyrektor projektu z PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. odpowiedzialny za modernizację linii do portu.
Prace modernizacyjne obejmą m.in. budowę ponad 30 km nowych torów, montaż 42 nowych rozjazdów, budowę 5 wiaduktów i mostów. 
Nowa infrastruktura kolejowa przyczyni się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa – projekt zakłada modernizację 8 przejazdów kolejowych oraz budowę nowego systemu sterowania ruchem kolejowym.
Jednym z istotnych elementów prac jakie zostaną wykonane jest budowa nowego, dwutorowego mostu nad Martwą Wisłą, który będzie wyższy niż dotychczasowy, co poprawi warunki żeglugowe na tej rzece. Modernizacja linii kolejowej jest uzupełnieniem planów inwestycyjnych Portu Gdańsk, zakładających rozwój baz przeładunkowych, terminali kontenerowych i powstanie nowoczesnego centrum dystrybucyjno-logistycznego. 
Inwestycja będzie polegała nie tylko na budowie nowych torów w miejscu istniejących, ale dodatkowo obejmie również budowę lokalnego centrum sterowania ruchem kolejowym (LCS) Gdańsk Port Północy. Po zakończeniu inwestycji pociągi towarowe będą mogły jeździć z prędkością 100 km/h, a czas jazdy do portu skróci się o ponad połowę. Ważnym efektem inwestycji będzie również możliwość wjazdu na linię pociągów cięższych niż dotychczas. Koszt prac obejmujących montaż systemu sterowania ruchem to ponad 66 mln zł, natomiast roboty budowlane i torowe będą kosztowały ponad 254 mln zł. Wykonawcy mają 24 miesiące na realizację wszystkich robót od momentu podpisania umowy. 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują kolejne inwestycje, które podwyższą jakość infrastruktury kolejowej prowadzącej do portów morskich. W kwietniu podpisano umowę na opracowanie studium wykonalności obejmującego stacje kolejowe obsługujące port w Gdańsku, czyli: Gdańsk Port Północny, Gdańsk Kanał Kaszubski, Gdańsk Przeróbka oraz Gdańsk Zaspa Towarowa. Od maja trwają prace nad studium wykonalności obejmującym stację kolejową, obsługującą Port Gdynia wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz jej powiązania z siecią kolejową. PLK planują wykonać obydwie inwestycje z wykorzystaniem funduszy UE na lata 2014 – 20.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177

Pliki do pobrania