Powrót

Nowe maszyny na inwestycjach PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Maciej, Stefan. Miquel, Daria i Tadeusz to maszyny, które usprawnią działania Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych PRKiI S.A. Wrocław na zadaniu inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. "Odbudowa i modernizacja linii kolejowej E 30/CE 30 na odcinku Opole Wrocław -Legnica, szlak Środa Śląska-Malczyce tor 1 i 2 wraz ze stacją Malczyce".

26 maja br. Pan Paweł Dziwisz Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wspólnie z kierownictwem Oddziału Regionalnego Spółki we Wrocławiu odwiedził  modernizowaną linię E 30 na odcinku Wrocław – Legnica gdzie uczestniczył w uroczystym wprowadzeniu do eksploatacji nowych maszyn PRKiI S.A. Wrocław.
Na stacji Środa Śląska w obecności m.in. producentów maszyn, wykonawców, przedstawicieli PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaprezentowano "członków nowej rodziny sprzętowej"
Maszyny: oczyszczarka tłucznia RM 80-750 oraz cztery transportery materiału MFS 100 otrzymały imiona: Maciej, Stefan. Miquel, Daria i Tadeusz.
Nowy sprzęt pracuje na modernizowanym szlaku Środa Śląska – Malczyce. Zakończenie zadania inwestycyjnego zgodnie z harmonogramem nastąpi w 2010 r.