Powrót

Nowe inwestycje PLK w Polsce Wschodniej z unijnym dofinansowaniem

– Ubiegłe miesiące poświęciliśmy intensywnym pracom nad Strategią na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, dziś pokazujemy kolejne inwestycje, które służą jej realizacji. Podpisana dziś umowa to jeden z elementów Magistrali Wschodniej – wartego 6,5 mld zł ciągu linii kolejowych, które połączą ze sobą nie tylko stolice 5 województw Polski Wschodniej, ale także rynki zbytu i pracy. Zarówno wewnątrz makroregionu jak i w jego relacjach krajowych i europejskich – podkreślił wicepremier Mateusz Morawiecki. – Druga z dzisiejszych inwestycji dopełni rozwój ekologicznego transportu miejskiego w Olsztynie, dzięki czemu poprawi się nie tylko komfort podróżowania ale i stan środowiska w mieście – dodał. 

Przeznaczyliśmy prawie 1,25 mld euro z Programu Polska Wschodnia na rozwój infrastruktury kolejowej, drogowej i ekologicznego transportu miejskiego. Dzisiejsze zawarcie umów oznacza, że w pełni uruchomiliśmy wszystkie działania Programu – zaznaczył wiceszef resortu Adam Hamryszczak.  


330 mln euro na inwestycje kolejowe 

Kolej jest nowym, w porównaniu do poprzedniego programu dla Polski Wschodniej, obszarem wsparcia. Na inwestycje w tym sektorze przeznaczono w PO PW 330 mln euro ze środków UE. Fundusze zostaną zainwestowane w modernizację Magistrali Wschodniej, czyli linii kolejowych łączących miasta wojewódzkie Polski Wschodniej – Olsztyn, Białystok, Lublin, Rzeszów i Kielce. 

PO PW dofinansuje przedsięwzięcia dotyczące infrastruktury liniowej, jak: również inwestycje w infrastrukturę punktową (m.in. obiekty obsługi podróżnych, takie jak dworce, przystanki, wiaty, kładki dla pieszych). Projekty obejmą także rozwój systemów sterowania ruchem oraz systemów informacji pasażerskiej. 

Zainwestowane środki zwiększą dostęp do rynków pracy, poprawią bezpieczeństwo i komfort podróżowania, a przewozy towarowe będą bardziej efektywne i opłacalne. Projekty pozytywnie wpłyną również na jakość środowiska. 

- Projekt na elektryfikację trasy Lublin – Stalowa Wola za prawie pół miliarda zł jest jednym z ośmiu i największym z kolejowych projektów Programu Polska Wschodnia. Jego realizacja oznacza lepsze podróże dla pasażerów i zapewnienie dobrego transportu towarów m.in. pociągów towarowych (węglowych) z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec. W 2017 r. rozpoczniemy prace renowacyjne, a już w 2020 r. będziemy korzystać z ich efektów. Wartość kolejowych projektów w ramach programu Polska Wschodnia wynosi 2,1 miliarda zł – powiedział Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.


Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją

Inwestycja zlokalizowana jest w województwie lubelskim (powiaty: lubelski, kraśnicki, janowski, miasto Lublin) oraz podkarpackim (powiat stalowowolski). Jej celem jest poprawa jakości usług kolejowych oraz podniesienie parametrów technicznych i zastosowanie nowoczesnych rozwiązań na liniach nr 68, 565 na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów. 

Łączna długość linii kolejowych objętych projektem wynosi nieco ponad 105 km, z czego 2,3 km należy do Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Inwestycja umożliwi zwiększenie prędkości oraz przepustowości infrastruktury kolejowej zarówno dla przewozów towarowych, jak i pasażerskich. Planowanym do osiągnięcia efektem projektu będzie skierowanie znaczącego ruchu pociągów towarowych (węglowych) z kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec.

Projekt przyczyni się m.in. do zwiększenia komfortu i skrócenia czasu podróży czy zwiększenia bezpieczeństwa przewozu ładunków i podróżnych oraz wzrostu atrakcyjności. Zwiększy się również efektywność przewozów towarowych (m.in. poprzez utworzenie ciągu zelektryfikowanych linii kolejowych umożliwiających bardziej efektywne ich wykorzystanie przez przewoźników towarowych). Ponadto zmniejszy się negatywny wpływ przewozów na środowisko (n.p. przez ograniczenie przewozów samochodowych). Dzięki inwestycji infrastruktura kolejowa będzie bardziej przyjazna dla osób niepełnosprawnych (m.in. poprzez likwidację barier architektonicznych). 

Przebudowane zostaną perony na stacjach i przystankach oraz powstaną nowe przystanki w Charzewicach i Zaklikowie. Poprawi to dostęp do komunikacji kolejowej i komfort obsługi pasażerów. Podróżni będą mieć do dyspozycji nowe wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz oświetlenie. Wyższe perony ułatwią wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Wszystkie obiekty będą dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. 

Wyższy poziom bezpieczeństwa zapewni przebudowa blisko 80 przejazdów kolejowo – drogowych. Ponad 20 zyska nowe urządzenia zabezpieczenia m.in. samoczynnej sygnalizacji przejazdowej (SSP). Zakłada się budowę 11 przejść dla pieszych z dojściami do peronów. 

Zakończenie rzeczowej realizacji projektu planowane jest w 2020 r.


Beneficjent:
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

Wartość inwestycji: blisko 569 mln zł

Dofinansowanie UE: ponad 393 mln zł


Magistrala Wschodnia
 

Magistralę Wschodnią tworzy ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów, wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kamienna - Kielce. Prace inwestycyjne w ciągu tych linii planowane w perspektywie finansowej 2014-2020 będą finansowane z kilku źródeł. Są nimi CEF, środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko (4 projekty) oraz Regionalne Programy Operacyjne (2 projekty).  Zgodnie z informacją PLK łączna wartość wszystkich projektów przekroczy 6,5 mld zł.Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239