Powrót

Niebawem będą mogły wrócić pociągi pasażerskie na trasę między Łowiczem i Zgierzem

Zawarta w dniu 23 września br. umowa, o wartości ponad 65 mln złotych na modernizację linii kolejowej nr 15 między Łowiczem, a Zgierzem stanowi pierwszy etap prac zaplanowanych na najbliższe lata. Kontrakt pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz wraz z budową łącznika na Lotnisko im. W. Reymonta – etap I przebudowa nawierzchni kolejowej na odcinku Łowicz – Zgierz” o wartości 53 899 919,00 PLN netto (65 745 701,18 PLN brutto) zrealizuje Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o.
Jest to niezwykle ważna inwestycja dla regionu łódzkiego – mówi dyrektor Sławomira Wierzchowska z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Po zakończeniu prac linia kolejowa będzie spełniać warunki do wznowienia ruchu pasażerskiego, zawieszonego przed trzema laty.
Na trasie znajduje się 11 miejscowości: Łowicz, Grudze, Domaniewice, Kamień Łowicki, Głowno, Bratoszewice, Stryków, Swędów, Glinnik, Smardzew, Zgierz, których mieszkańcy często pracują poza ich granicami. Brak połączenia kolejowego stanowiło duże utrudnienie w codziennych podróżach i zmusiło mieszkańców do poruszania się transportem autobusowym lub indywidualnym.
Zyskamy szybki i pewny środek transportu – mówi Włodzimierz Fisiak Marszałek Województwa Łódzkiego. - Dzięki modernizacji linii, Łowicz odzyska połączenie kolejowe z Łodzią, co przyczyni się m.in. do aktywizacji inwestycyjnej miejscowych terenów i większego komfortu podróżowania mieszkańców.

Efektem etapu I modernizacji linii kolejowej nr 15 na odcinku Bednary – Zgierz będzie poprawa stanu infrastruktury kolejowej, co wpłynie na konkurencyjność transportu kolejowego w rejonie łódzkim i związane z tym usprawnienie w przewozach pasażerskich i towarowych. Parametry techniczno-eksploatacyjne pozwolą na przywrócenie połączenia aglomeracji łódzkiej z liniami kolejowymi, przebiegającymi przez województwo łódzkie. Wpłynie to również na podniesienie jakości usług transportowych oraz poprawie ulegnie wewnętrzna spójność całego regionu łódzkiego. Długotrwałym efektem realizacji projektu będzie zwiększenie tempa wzrostu gospodarczego miast i gmin w regionie.

Przedmiotem projektu jest przebudowa nawierzchni kolejowej linii nr 15 Bednary – Łódź Kaliska na odcinku Łowicz – Zgierz. W ramach zadania inwestycyjnego, modernizacji poddany zostanie odcinek jednotorowej linii kolejowej pomiędzy stacjami Łowicz i Zgierz, na długości 47 km oraz 100 m toru nr 3 na stacji Stryków. Zakres prac budowlanych obejmuje kompleksową wymianę nawierzchni torowej, wymianę 12 kompletów rozjazdów oraz modernizację 43 przejazdów kolejowych. Wykonanie powyższych robót pozwoli na przywrócenie, na wyremontowanym odcinku linii kolejowej prędkości konstrukcyjnej V=90 km/h, co w konsekwencji spowoduje skrócenie czasu przejazdu pociągów na odcinku Łowicz – Łódź Kaliska z ponad dwóch godzin do około jednej godziny.

Zgodnie z harmonogramem prace powinny zakończyć się w 2011 roku.

  Zobacz prezentację

 

Informacje dla mediów
Robert Kuczyński
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
tel.22/4732147, e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013.