Powrót

Narada inwestycyjna

Pierwszego dnia (16 stycznia) miało miejsce spotkanie z p. Antonio Caiano Colaco z Dyrekcji Generalnej Energii i Transportu Komisji Europejskiej, który przedstawił prezentację na temat strategii rozwoju infrastruktury kolejowej w Polsce.
W kolejnych dniach (17-19 stycznia) odbywały się spotkania dot. omówienia prowadzonych inwestycji z kadrą kierowniczą Spółki, wyższego i średniego szczebla zarządzania, zajmującą się inwestycjami.