Powrót

Najkorzystniejsze oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na liniach kolejowych Rzeszów - Jasło i Stróże – Krościenko w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

1. ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 106 Rzeszów – Jasło” w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

2. ”Poprawa dostępności linii kolejowej poprzez przebudowę niektórych elementów infrastruktury kolejowej na odcinkach linii kolejowej nr 108 Stróże - Krościenko” w ramach RPOWP na lata 2007-2013”.

Spośród pięciu ofert na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii nr 106 Rzeszów – Jasło, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Konsorcjum firm:

  • STRABAG Sp. z o.o. Pruszków (Lider)
  • TRAKCE a.s. Ostrava – Morawska Ostrawa a Privoz Republika Czeska
  • TRAKCE-TOR Cieszyn
  • P.B.S. „TRANSKOL” Sp. z o.o. Kielce

w cenie: 150 101 187,74 PLN.


Spośród czterech ofert
na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii nr 108 Stróże - Krościenko, za najkorzystniejszą została uznana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. , w cenie: 61 399 877,20 PLN.

 

 

Informacje dla mediów:
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel. 12/393-54-00, e-mail: d.szalacha@plk-sa.pl