Powrót

Na Pomorzu kolej przyśpieszy, więcej towarów trafi na tory

Dziś PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę na „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na odc. linii kolejowych nr 201, 214 i 229 realizowanego w ramach projektu "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz - Trójmiasto". Wartość umowy to prawie 16 mln zł netto (czas realizacji umowy 23 miesiące). 

- Inwestycja z Krajowego Programu Kolejowego zwiększy możliwości sieci kolejowej na Pomorzu. Zapewnione będą lepsze podróże na regionalnych i międzyregionalnych trasach. Polskie Linie Kolejowe stworzą także lepsze możliwości dla przewozu towarów ze Śląska do portu w Gdyni -
mówi Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.


Projekt obejmuje modernizację i elektryfikację pomorskich linii kolejowych z Kościerzyny do Gdyni (l. 201) oraz odcinków pomiędzy Somoninem a Kartuzami (l. 214) i Glinczem a Kartuzami (l. 229). PLK wybudują 50 km nowego toru między Kościerzyną a Gdańskiem Osową oraz zelektryfikują 88 km linii. Trasa od Kościerzyny do Trójmiasta będzie dwutorowa. Wymienionych będzie także 86 km toru i 88 rozjazdów. Pasażerowie zyskają łatwiejszy dostęp do kolei. Będzie komfortowa obsługa dzięki budowie i modernizacji 33 peronów. Czas przejazdu na trasie Kościerzyna - Gdynia Główna skróci się z obecnych 1h16 min do około 1 h. Projekt usprawni także przewóz ładunków do portu w Gdyni.

W Glinczu zostanie zbudowana kilometrowa łącznica, która umożliwi bezkolizyjne, wielokierunkowe połączenie linii Kościerzyna – Gdynia i Glincz – Kartuzy. Natomiast w rejonie stacji Kartuzy powstanie łącznica o długości ponad 3 km, która umożliwi połączenie linii Somonino – Kartuzy i Glincz – Kartuzy bez zmiany kierunku jazdy dla relacji Somonino – Kartuzy – Glincz. Takie rozwiązanie skróci czas przejazdu.

- PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. konsekwentnie działają na rzecz usprawnienia przewozów pasażerskich i towarowych. Rozwiązania, ujęte w projekcie dotyczącym alternatywnego połączenia Bydgoszcz – Trójmiasto, sprzyjają tworzeniu lepszych możliwości dla kolei aglomeracyjnej i regionalnej. Realizujemy także ważny cel Krajowego Programu Kolejowego, którym jest poprawa przewozów towarowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obecnie dla odcinka linii Maksymilianowo – Kościerzyna (nr 201) trwa postępowanie przetargowe, by wyłonić wykonawcę prac projektowych. Planowana jest budowa drugiego toru na odcinku od Maksymilianowa do Wierzchucina, wymiana torów, elektryfikacja linii oraz kompleksowa przebudowa stacji Maksymilianowo.

W 2016 roku zaczęły się prace na odcinku towarowym linii 201 pomiędzy Nową Wsią Wielką a Maksymilianowem. Po przebudowie linii pociągi towarowe zwiększą prędkość ponad dwukrotnie z 20-50 km/h do 100 km/h. Trasa będzie zapewniała sprawniejszy przejazd większej liczby składów – sprawniejszy przewóz towarów w kierunku gdyńskiego portu. Prace potrwają do 2019 r.

Wygodniejszy dostęp do kolei w regionie
- Pomorze to jedno z prężniej rozwijających się województw. Także dzięki inwestycjom kolejowym region zyskuje na znaczeniu. Cieszę się, że kolej wraca do mniejszych ośrodków. To otworzy Pomorze dla mieszkańców i przyciągnie turystów – mówi Dariusz Drelich, wojewoda pomorski.

Po modernizacji trasy pomiędzy Kościerzyną a Gdynią pociągi pasażerskie pojadą nawet o 40 km/h szybciej niż obecnie z prędkością do 140 km/h, a składy towarowe z prędkością do 100 km/h. PLK przebudują 33 perony m.in. na stacjach i przystankach: Kościerzyna Gołubie Kaszubskie, Somonino, Żukowo Wschodnie, Kartuzy, Rębiechowo. Perony będą wyższe i dłuższe, aby zapewnić wygodne wsiadanie i wysiadanie z pociągu. Komfort pasażerów poprawią nowe wiaty, oświetlenie, ławki, megafony i tablice informacyjne. Przystanki będą przystosowane do potrzeb osób o ograniczonej mobilności.

Trasa od Somonina do Kartuz zostanie dostosowana do prędkości 120 km/h, a od Żukowa Zachodniego przez Glincz do Kartuz do 100 km/h. Szybszą i sprawniejszą podróż zapewni modernizacja 140 obiektów inżynieryjnych. Poziom bezpieczeństwa zwiększy przebudowa i wyposażenie w nowe urządzenia 34 przejazdów kolejowo-drogowych.

Projekt PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto, Etap I" ma szacunkową wartość 893 mln zł. Prace projektowe będą realizowane w latach 2017-2019. Budowa potrwa w latach 2020 - 2023r. Projekt ubiega się o współfinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.


Kontakt dla mediów:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239