Powrót

Na kolejowej stacji Oświęcim zwiększa się dostępność i komfort obsługi podróżnych

Stacja Oświęcim- podróżni są na nowym peronie, obok stoi pociąg, fot. Szymon Grochowski

Na stacji kolejowej w Oświęcimiu udostępniono już peron nr 4 oraz jedną krawędź peronu nr 3. Z nowych platform podróżni wygodniej dostają się do pociągów odjeżdżających m.in. w stronę Trzebini i Krakowa oraz Katowic. Nowe obiekty dostosowano do potrzeb osób o ograniczonej możliwości poruszania się. Wykonano antypoślizgową nawierzchnię wraz z systemem ścieżek naprowadzających dla osób niewidomych i niedowidzących. Zamontowane zostały nowe wiaty, ławki oraz lepsze oświetlenie. Komfort zwiększa czytelne oznakowanie i tablice informacyjne. Dojście do peronów od strony ul. Górniczej umożliwiają wybudowane segmenty przejścia podziemnego oraz trzy windy. Docelowo, bezkolizyjny trakt pod torami o długości ponad 110 m zapewni wygodniejszy dostęp do peronów i lepszą komunikację z dwóch stron miasta.

Prace na stacji Oświęcim, oprócz peronów i przejścia podziemnego, obejmują również tory, sieć trakcyjną oraz obiekty inżynieryjne. Istotny dla bezpieczeństwa zakres dotyczy urządzeń telekomunikacyjnych i sterowania ruchem kolejowym. Na stacji oddano także do eksploatacji zmodernizowaną grupę torów i rozjazdów wraz z siecią trakcyjną i urządzeniami. Nadzór i sterowanie ruchem kolejowym odbywa się już z nowo wybudowanej nastawni. Nowoczesny, skomputeryzowany system urządzeń poprawia sprawność i bezpieczeństwo ruchu.

Realizacja robót na stacji odbywa się przy ruchu pociągów.

Szykują się coraz lepsze podróże z Oświęcimia do Trzebini i Czechowic-Dziedzic. Inwestycja na oświęcimskiej stacji to część przedsięwzięcia PLK, realizowanego na trasie nr 93 Trzebinia –Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Celem prac jest dostępniejsza, komfortowa kolej i krótsze podróże między województwami: małopolskim i śląskim.

Dzięki inwestycji, podróżni łatwiej dostają się do pociągów z nowych, wysokich peronów, min. w Chrzanowie, Chełmku i Gorzowie. Nowe obiekty wygodniej służą pasażerom, np. w wyjazdach do Trzebini i Oświęcimia. Z efektów prac korzystają także podróżni na trasie Oświęcim – Czechowice-Dziedzice. Lepszy dostęp do kolei zapewniają nowe perony na stacji Brzeszcze Jawiszowice oraz na przystankach Jawiszowice Jaźnik, Kaniów i Dankowice. Obiekty dostosowane są do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Po zakończeniu wszystkich prac na trasie Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice, wyższy poziom obsługi pasażerów będzie na 10 stacjach i przystankach.

Inwestycja PLK zwiększy atrakcyjność podróży pociągiem oraz transport ładunków. Wpłynie na lepsze wykorzystanie kolei jako ekologicznego środka w przewozach krajowych i międzynarodowych.

Zadania inwestycyjne na trasie Trzebinia – Oświęcim – Czechowice-Dziedzice wchodzą w skład projektu PLK za ponad 800 mln zł netto: „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice”, współfinansowanego z (POIiŚ 5.1-12). Dofinansowanie unijne wynosi ponad 686 mln zł netto. Zakończenie planowane jest w IV kwartale 2023 r.

Kontakt dla mediów:
Dorota Szalacha
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 153