Powrót

Modernizacja w Kolbuszowej

Oddział Regionalny PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie, 9 czerwca 2009 r. przekazał uroczyście do eksploatacji zmodernizowany układ torowy wraz z peronem i przejściem podziemnym w stacji PKP Kolbuszowa, zrealizowany w ramach zadania pt: "Modernizacja drogi kolejowej na odcinku Rzeszów - Warszawa przez Kolbuszową".
W spotkaniu, połączonym z prezentacją zmodernizowanych obiektów udział wzięli : posłowie, przedstawiciele władz lokalnych, samorządowych, przedstawiciele Wykonawcy, Projektanta i Spółki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Mediów.  Inwestycja objęła :
  • przebudowę układu torowego stacji Kolbuszowa, tj. budowę 5 torów ( 1 główny zasadniczy, 3 główne dodatkowe, 1 ładunkowy ), 12 sztuk rozjazdów wraz z robotami podtorzowymi i odwodnieniem,
  • budowę przejścia podziemnego ( o długości 29,9 m i szerokości 4 m ) od budynku stacyjnego na drugą stronę stacji z dojściem do peronu, odwodnienie, monitoring
    i zabudowę platform dla niepełnosprawnych,
  • budowę peronu wyspowego o długości 400 mb i szerokości 9,55 mb wraz z małą architekturą, tj. 6 wiat peronowych,
  • przebudowę przejazdu kolejowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Leżajsk, polegającą na zabudowie nawierzchni z płyt gumowych typu Strail wraz z wykonaniem odwodnienia i  asfaltowania dojazdów do przejazdu,
  • przebudowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym wraz z budową kanalizacji kablowej,
  • budowę systemu obserwacji sygnałów końca pociągów,
  • budowę oświetlenia głowic rozjazdowych, peronu,  przejścia podziemnego,
  • przebudowę 2 przepustów kolejowych oraz remont 1 przepustu.
Przedsięwzięcie o wartości 24 559,6 tys. zł zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A., na podstawie projektu wykonanego przez Movares Polska Sp. z o.o.