Powrót

Modernizacja torów z Zabrza przez Katowice do Krakowa

Wykonawca modernizacji szlaku od Krzeszowic do Krakowa Głównego Towarowego – konsorcjum, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., złożył już projekt budowlany, który poddawany jest ocenie przez zamawiającego – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
– Konsorcjum ma zamiar zacząć prace w terenie w kwietniu. Wtedy też pełną parą ruszy modernizacja na innym odcinku linii – od Sosnowca Jęzora do Jaworzna Szczakowej, gdzie już od października ubiegłego roku trwają roboty związane z rozbiórką toru nr 2. Za dwa, trzy miesiące zaczną się tu prace stricte budowlane: montaż słupów trakcyjnych, wymiana podtorza, modernizacja obiektów inżynieryjnych, układanie nowych torów – informuje kierownik kontraktu Przemysław Grzybek.
Ruch pociągów na rozbieranym odcinku linii prowadzony jest po jednym torze, ale odbywa się w miarę normalnie. Pociągi muszą jedynie zwalniać na pewnych fragmentach linii – w miejscu, gdzie odbywają się prace.
Również dla odcinka Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa zakończono już projekt budowlany, który w najbliższym czasie powinien zostać zatwierdzony przez zamawiającego. Przedstawiona została też wstępna koncepcja rozwiązań budowlanych.  

Realizacja projektu POIiŚ 7.1-11.1 „Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków” polega na całkowitej przebudowie wszystkich elementów infrastruktury kolejowej linii E 30,  na odcinku Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa – Kraków Główny Towarowy (dotyczy linii kolejowych nr 134 i nr 133) o długości 58,237 km. Przewidywany koszt modernizacji to około 1,4 mld zł netto.
Zakończenie robót, prowadzonych w systemie „projektuj i buduj”, planowane jest na czerwiec 2014 r. W ramach projektu rozstrzygnięto cztery postępowania przetargowe dla następujących odcinków:
1.    Przetarg nr 1: Modernizacja odcinków: Sosnowiec Jęzor – Jaworzno Szczakowa (km 6,847-0,000 linii nr 134); Jaworzno Szczakowa – Trzebinia (km 15,810-29,110 linii nr 133); wykonawca – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A., Przedsiębiorstwo Budownictwa Kolejowego i Inżynieryjnego „INFRAKOL” S.C., Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o.
2.    Przetarg nr 2: Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133); wykonawca – konsorcjum firm: OHL ŽS a.s., Przedsiębiorstwo TOR-KAR-SSON
3.    Przetarg nr 3: Modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700-67,200 linii nr 133); wykonawca – konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o., PKP Energetyka S.A., Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe Sp. z o.o.
4.    Przetarg nr 4: Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa, LCS Trzebinia, LCS Kraków Mydlniki (km 6,847-0,000 linii nr 134 oraz km 15,810-67,636 linii nr 133); wykonawca – konsorcjum firm: THALES Rail Signalling Solutions Sp. z o.o. THALES Rail Signalling Solutions GmbH.

Oprócz czterech kontraktów na realizację robót budowlanych, podpisano umowy:
- 15.11.2011 – na działania informująco-promujące; wykonawca – konsorcjum: KOW Sp. z o.o. oraz Kolejowe Przedsiębiorstwo Turystyczno-Wypoczynkowe NATURA TOUR Sp. z o.o.

- 29.04.2011 – na nadzór nad robotami budowlanymi; wykonawca – konsorcjum: Firma Menadżersko-Konsultingowa KOLMEN Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Komunikacyjnych w Lublinie EXPOL S.A. oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe HURTKOL Sp. z o.o.
W 2012 r. zostanie podpisana umowa z PKP Energetyka S.A. na wykonanie budowy i przebudowy sieci i urządzeń stanowiących układ zasilania kolejowej trakcji elektrycznej.
Linia kolejowa E 30 to część III Paneuropejskiego Korytarza Transportowego, który biegnie
z Drezna przez Wrocław, Opole, Katowice, Kraków, Medykę i Lwów do Kijowa. Polski odcinek tej linii liczy 677 km i łączy najważniejsze ośrodki ekonomiczne południowej Polski: Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie.
Celem modernizacji linii E 30 jest dostosowanie stacji i szlaków do warunków technicznych, wynikających z umów AGC i AGTC dla korytarzy transportowych, tj. do kursowania pociągów pasażerskich z taborem klasycznym z prędkością maksymalną 160 km/h i pociągów towarowych
z prędkością maksymalną 120 km/h.

Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego                                                                                   Infrastruktura i Środowisko

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
rzecznik prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
tel. + 48 22 47 33 640
e-mail: m.dutkiewicz@plk-sa.pl
Opracowanie: KOW Sp. z o.o.