Powrót

Modernizacja połączenia kolejowego z lotniskiem w Balicach

Polskie Linie Kolejowe S.A. ogłosiły przetarg na modernizację linii kolejowej od stacji Kraków Główny do przystanku Kraków Balice w sąsiedztwie terminalu portu lotniczego. Projekt przewiduje budowę drugiego toru na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Balice, wydłużenie połączenia do głównego terminalu o około 500 m, a także jego elektryfikację. Na trasę będą mogły wyjechać pociągi o napędzie elektrycznym, które zastąpią spalinowe wagony motorowe. Maksymalna prędkość pociągów na linii będzie wynosiła 80 km/h. Linia będzie służyła również mieszkańcom dzielnic sąsiadujących z portem lotniczym w Balicach. Powstaną trzy nowe przystanki kolejowe -  Uniwersytet Rolniczy, Kraków Zakliki, Kraków Krzyżówka. Nowe przystanki będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi w wózkach czy podróżnych z cięższym bagażem. Modernizacją zostaną objęte również istniejące przystanki – Kraków Łobzów oraz Kraków Balice. Modernizacja linii pozwoli na podwyższenie jej przepustowości, co pozwoli z kolei na zwiększenie liczby pociągów w rozkładzie jazdy. Prace obejmą: budowle torowe i inżynieryjne, system zarządzania i sterowania ruchem kolejowym, system telekomunikacyjny i bezpieczeństwa. Na wykonanie całego zadania wykonawca wyłoniony w ramach przetargu będzie
18 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Według planu prace modernizacyjne rozpoczną się na przełomie I i II kwartału 2013 roku. Planowany koszt robót to około 272 mln zł (netto). Projekt Wykonanie robót budowlanych wraz z opracowaniem projektów wykonawczych dla Projektu POIiŚ 7.1-21 pn. „Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków – Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny – Mydlniki – Balice” wraz z nadzorem autorskim ubiega się o finansowanie  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), środków budżetowych, środków Gminy Miejskiej Kraków oraz środków własnych.

Pliki do pobrania