Powrót

Modernizacja między Poznaniem a Czempiniem dobiega końca

W ramach projektu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przebudowały i dostosowały do potrzeb osób niepełnosprawnych 8 stacji i przystanków, ułożyły nowe tory na 32 km odcinku trasy, zmodernizowały 86 km sieci trakcyjnej, zamontowały 58 nowych rozjazdów oraz nowoczesny system sterowania ruchem kolejowym.


Korzyści dla podróżnych: krótsze podróże, wygodniejsze perony

Dzięki modernizacji pasażerowie mogą korzystać z nowoczesnych peronów wyposażonych m.in. w nowe wiaty, ławki, lepsze oświetlenie, tablice informacyjne oraz system informacji głosowej. Zwiększyło to komfort podróżowania. Perony zostały podwyższone, co gwarantuje łatwiejsze wejście do pociągu pasażerom o ograniczonej mobilności, z dużym bagażem, czy rodzicom z małymi dziećmi. Perony zostały także zaopatrzone w pochylnie i windy.

Modernizacja zapewniła estetyczny wygląd stacji i przystanków. W Puszczykowie i Puszczykówku zostały zachowane elementy zabytkowej architektury, które dobrze łączą się z otoczeniem. 

Modernizacja pozwoli na jazdę pociągów pasażerskich z prędkością do 160 km/h a towarowych do 120 km/h. Czas podróży pociągiem regionalnym między Poznaniem a Czempiniem skróci się o około 10 minut.


Nowe wiadukty – sprawniejsza i bezpieczniejsza komunikacja

W ramach prac modernizacyjnych powstały 3 nowe bezkolizyjne skrzyżowania torów z drogami w Łęczycy, Mosinie na ul. Śremskiej i w Poznaniu na ul. Czechosłowackiej. Wiadukt kolejowy na ul. Czechosłowackiej zastąpił newralgiczny przejazd w poziomie szyn. Po wykonaniu robót, również tych prowadzonych przez Miasto Poznań, mieszkańcy zyskali bezpieczny przejazd z szeroką jezdnią, chodnikiem i ścieżką rowerową. Z chodnika można bezpośrednio wejść na perony przystanku Poznań Dębiec zadaszonymi schodami lub wjechać windami.

Bezkolizyjny przejazd między Poznaniem a Mosiną zapewnia wybudowany wiadukt drogowy w Łęczycy, który zastąpił przejazd kolejowo – drogowy w poziomie szyn. PLK wybudowały także drogi dojazdowe do wiaduktu oraz rondo i zatoczkę autobusową. Podobnym ułatwieniem jest także nowy wiadukt kolejowy w Mosinie na ul. Śremskiej, który także znacznie usprawnił komunikację w tym rejonie miasta.

Poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym zwiększyło wyposażenie 17 przejazdów kolejowo–drogowych w nowe rogatki, sygnalizację świetlną, dźwiękową oraz wybudowanie w ramach zadania Lokalnego Centrum Sterowania „LCS Poznań Główny II”. Z tego LCS-u dyżurni ruchu zarządzają ruchem kolejowym na całej trasie od Poznania do Czempinia. Zwiększono przepustowość tego odcinka oraz podwyższono poziom bezpieczeństwa.


Kolej przyjazna środowisku

Dzięki inwestycji znacznie poprawi się stan środowiska naturalnego. Odciążenie dróg lokalnych przez kolej, to mniejsze korki i zmniejszona emisja gazów cieplarnianych, w tym CO². Nowoczesny bezstykowy tor i ekrany akustyczne zmniejszą natężenie decybeli i wibracje. Inwestycja uwzględniła także potrzeby dziko żyjących zwierząt. Wybudowany w Nowinkach ekodukt umożliwia swobodne i bezpieczne przechodzenie zwierzyny z jednej strony torowiska na drugą. Dla małych zwierząt i płazów wybudowano przy przepustach pod torami specjalne półki, które umożliwiają swobodne przedostanie się na drugą stronę linii.

Zasadnicze prace modernizacyjne zostały zakończone. Pozostały tylko prace, które nie mają wpływu na ruch pociągów, m.in. dokończenie budowy ekranów akustycznych, czy odwodnienia przy wiadukcie w Mosinie.


Modernizacja w liczbach:
  • 8 zmodernizowanych stacji i przystanków;
  • 3 wybudowane nowe wiadukty;
  • 7 wyremontowanych mostów;
  • 4 zmodernizowane przejścia podziemne dla pieszych;
  • 4 wybudowane nowe przejścia podziemne dla pieszych;
  • 17 zmodernizowanych przejazdów kolejowo–drogowych;
  • 1 wybudowany nowy ekodukt

Inwestycja realizowana w ramach projektu „Modernizacja linii kolejowej E59 na odcinku Wrocław – Poznań, Etap III, odcinek Czempiń – Poznań” (Faza I i II)
W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Koszt całej modernizacji odcinka Poznań – Czempiń (faza I i II) to około 807 mln zł z czego przeszło 498,6 mln zł stanowią fundusze unijne

 

Kontakt dla mediów:
Zbigniew Wolny
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 600 084 749

„Wyłączną odpowiedzialność za treść publikacji ponosi jej autor. Unia Europejska nie odpowiada za ewentualne wykorzystanie informacji zawartych w takiej publikacji.”