Powrót

Modernizacja linii Szczecin Główny-Granica Państwa

W sierpniu 2008 roku rozpoczęliśmy modernizację ok. 15-kilometrowego polskiego odcinka linii Szczecin-Berlin między  stacją  Szczecin Gł. a granicą  państwa. Dnia 22 września z przebiegiem prac zapoznaliśmy dziennikarzy szczecińskich gazet. W trakcie pobytu na stacji Szczecin Gumieńce Stanisław Sługocki, zastępca naczelnego dyrektora ds. projektów inwestycyjnych, poinformował  o naszych dokonaniach i zamierzeniach. Kosztem 17,4 mln PLN przeprowadzimy kompleksową wymianę  7,1 km nawierzchni i szyn, na  stacji Szczecin Gumieńce przebudujemy urządzenia sterowania ruchem kolejowym, a na trzech przejazdach zainstalujemy  samoczynną sygnalizację. Poniesione nakłady pozwolą na uzyskanie prędkości rozkładowej 120 km/h (obecnie prędkość rozkładowa pociągów wynosi tu od 60 do 80 km/h, z trzema ograniczeniami do 40 km/h), skrócenie czas przejazdu o prawie 10 minut,  poprawienie  stanu bezpieczeństwa ruchu kolejowego i drogowego oraz wyrównanie standardu podróżowania po obu stronach granicy.  Prace modernizacyjne będą trwać do końca września 2008 roku.