Powrót

Modernizacja linii kolejowej Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep


28 kwietnia 2010 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze podpisana została umowa na wykonanie modernizacji linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk wraz z budową łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk – etap I. Wykonawcą prac jest Konsorcjum PRKiI – INFRAKOL z Wrocławia, którego liderem jest Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych i Inżynieryjnych S.A. z Wrocławia. Wartość zadania, zgodnie z umową około 70,2 mln zł. Realizacja projektu nastąpi w latach 2010 – 2012. Modernizację finansuje Unia Europejska, w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 oraz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. i Fundusz Kolejowy. Beneficjentem przedsięwzięcia jest PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu. Ze strony Konsorcjum PRKiI – INFRAKOL umowę podpisali: Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych i Inżynieryjnych z Wrocławia – Stefan Dziedziul oraz Wiceprezes Zarządu tego Przedsiębiorstwa – Marita Szustak. W imieniu PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Poznaniu swoje podpisy pod umową złożyli: Dyrektor Oddziału – Paweł Neumann i Zastępca Dyrektora Oddziału – Janusz Błachut. Umowa została podpisana w obecności Marszałka Województwa Lubuskiego – Marcina Jabłońskiego. W uroczystości udział wzięli licznie zebrani goście. Między innymi: Członek Zarządu Województwa Lubuskiego – Tomasz Hałas, Dyrektor Departamentu Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – Paweł Sługocki, Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Infrastruktury – Bogdan Mucha, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych PKP PLK S.A. w Zielonej Górze – Mariusz Nowakowski, Dyrektor Działu Kolejowego Jacobs Polska Sp. z o.o. oraz dziennikarze regionalnych mass mediów. Rewitalizacja linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk obejmować będzie budowę łącznicy kolejowej Pomorsko – Przylep omijającej stację Czerwieńsk oraz wzmocnienie torów między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem wraz z wymianą rozjazdów, aby można było uzyskać jazdę pociągów z szybkością 100 km/h. Budowa łącznicy umożliwi jazdę pociągów z Zielonej Góry do Zbąszynka bez konieczności zmiany kierunku jazdy. Zlikwidowane zostaną także zbędne elementy infrastruktury kolejowej i zredukowane zostanie szkodliwe oddziaływanie transportu kolejowego na środowisko. Prace te przyniosą korzyści dla lokalnej społeczności. Między innymi o około 3,7 km skrócona zostanie odległość pomiędzy stacjami Zielona Góra i Sulechów i o około 33 min zmniejszy się czas jazdy pociągów w stosunku do obecnego rozkładu.
Zbigniew Wolny
PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Poznaniu
tel.: 600-084-749
e-mail: z.wolny@plk-sa.pl