Powrót

Modernizacja linii kolejowej nr 96 na odcinku Tarnów – Stróże - podpisane umowy na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Umowę o dofinansowanie podpisali :

 • w imieniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A:

1. Włodzimierz Żmuda – Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A. w Krakowie

2. Piotr Jendrzejczyk – Zastępca Dyrektora Oddziału,

 • w imieniu Zarządu Województwa Małopolskiego:

1. Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego.

2. Stanisław Sorys - Członek Zarządu Województwa Małopolskiego

 

Dofinansowanie projektu zostało przyznane w ramach Osi Priorytetowej 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Działania 4.2. Zwiększenie roli transportu zbiorowego w obsłudze regionu, Schematu C: Regionalna sieć kolejowa.

Całkowita wartość projektu – 64 418 220,00 PLN
Wysokość dotacji – 37 579 120,00 (71,76 % kosztów kwalifikowanych)

Termin realizacji projektu – lata 2009 - 2011.

Celem projektu jest poprawa i usprawnienie systemu transportu publicznego na obszarze województwa małopolskiego, przyczyniającego się do zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu i systemu kolejowych, przewozów pasażerskich.

Zakres prac obejmuje między innymi:

 • wymianę nawierzchni na długości ok.13 km,
 • przebudowę 5 mostów i 4 przepustów,
 • wymianę 9 rozjazdów,
 • wymianę 80 słupów sieci trakcyjnej.

 

W ramach zadania przewiduje się również:

 • budowę urządzeń sterowania ruchem kolejowym na mijankach Łowczów i Siedliska,
 • budowę systemu zdalnego sterowania ze stacji Tuchów,
 • wymianę półsamoczynnej blokady liniowej na szlakach Bobowa - Wilczyska i Wilczyska – Stróże,
 • budowę urządzeń samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na 4 przejazdach kolejowych
  oraz przebudowę urządzeń rogatkowych na 2 przejazdach.

 

Realizacja projektu pozwoli na uzyskanie pierwotnych parametrów technicznych linii, powiedział Włodzimierz Żmuda - Dyrektor Oddziału Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Krakowie i w efekcie przyczyni się do skrócenia czasu podróży między Tarnowem i Nowym Sączem oraz do poprawy stanu bezpieczeństwa i komfortu podróżowania.

   

Informacje dla mediów
Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie
tel.12/393-54-00, 694- 480- 153,
e-mail : d.szalacha@plk-sa.pl