Powrót

Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (7.1-19.2) - otwarcie ofert

20 stycznia 2010 r. dokonano otwarcia ofert na projekt - Opracowanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla LCS Radom w ramach projektu "Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie -Radom (7.1-19.2)". Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej i materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót dla LCS Radom. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, określiły opracowanie dokumentacji w podziale na następujące etapy: I.       Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej; II.      Opracowanie dokumentacji geotechnicznej i geologiczno-inżynierskiej; III.     Opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej zgodnie z rozdz. 2b Ustawy o transporcie kolejowym; IV.    Opracowanie projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień
i pozwoleń (bez pozwoleń na budowę); V.     Opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z niezbędnymi załącznikami dla potrzeb drugiego postępowania powiązanego z uzyskaniem pozwoleń na budowę; VI.    Opracowanie dokumentów niezbędnych do ustalenia i wypłaty odszkodowań za nieruchomości objęte decyzjami o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej; VII.   Przygotowanie i złożenie do odpowiednich urzędów wymaganych dokumentów celem uzyskania pozwolenia (pozwoleń) na budowę; VIII.  Przygotowanie materiałów przetargowych na wybór wykonawcy robót budowlanych Do zamawiającego wpłynęło 12 ofert. Wykonawca zostanie wybrany w trybie przetargu nieograniczonego w którym 100 % kryterium oceny oferty stanowi cena.

 

www.pois.gov.pl

Dodatkowych informacji udziela
Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 600 084 087