Powrót

Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica - podpisanie umowy inwestycyjnej


27 stycznia 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zawarły umowę na „Opracowanie załączników do wniosku o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla projektu „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”.  Wykonawcą  umowy inwestycyjnej jest konsorcjum firma WYG International Sp. z o.o. z siedziba w Warszawie. Umowę podpisali:
  • ze strony Wykonawcy: Pan Andrzej Dziurdzik
  • ze strony Zamawiającego: Pan Marek Pawlik – Wiceprezes Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Paweł Dziwisz – Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wartość umowy: 274 000,00 PLNnetto(bez podatku VAT) www.pois.gov.pl