Powrót

Modernizacja linii E 20-podpisanie umowy

Wykonawcą umowy jest  Konsorcjum w składzie: Safage S.A. Oddział w Polsce i Systra S.A. Oddział w Polsce Wartość podpisanej umowy netto-2 619 000,00 EUR (brutto 3 195 180,00 EUR). Finansowanie umowy realizowane będzie ze środków własnych: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. W imieniu Wykonawcy umowę podpisał:
  • Dyrektor Safage S.A. Oddział w Polsce –  Mieczysław Iciachowski
Natomiast ze strony PKP Polskie Linii Kolejowe S.A. umowę podpisali:
  • Członek Zarządu –  Teresa Zwiernik
  • Członek Zarządu –  Agnieszka Safuta - Pawlak
Zadanie realizowane w ramach projektu nr ISPA/FS 2001/PL/16/P/PT/012
  • Całkowity koszt projektu 269 473 748 EUR
  • Koszty kwalifikowane projektu 263 553 748 EUR
w tym: grant ISPA/FS 158 415 750 EUR
budżet państwa 52 805 250 EUR
środki własne PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 52 332 748 EUR Na temat podpisanej umowy została przygotowana informacja prasowa.