Powrót

Milowy krok na etapie przygotowań kontraktu LCS Ciechanów

24 maja 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybrały najkorzystniejszą ofertę na modernizację linii kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów  na linii E-65 Warszawa - Gdynia. W wyniku badań i oceny złożonych ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę numer 5 złożoną przez konsorcjum firm: FEROCO S.A., TORPOL Sp. z o.o., Zakład Robót Komunikacyjnych – DOM w Poznaniu Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Usług Technicznych „INTERCOR” Sp. z o.o.  Wartość oferty wynosi: 397 652 629,75 PLN netto, 485 136 208,30 PLN brutto. Postępowanie przetargowe dotyczyło zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych modernizacji infrastruktury kolejowej stacji i szlaków w obszarze LCS Ciechanów, odcinek Ciechanów – Mława od km 99,450 do km 131,100. LOT A – stacje: Konopki, Mława. LOT B – szlaki: Ciechanów – Konopki, Konopki – Mława, w ramach Projektu „Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa – Gdynia – obszar LCS Ciechanów”. Zadanie powinno zostać zrealizowane  w okresie 24 miesięcy od daty rozpoczęcia prac. Modernizacja Lokalnego Centrum Sterowania Ruchem Kolejowym w Ciechanowie to kolejny etap przebudowy ponad 350 kilometrowej linii kolejowej
E-65 łączącej Warszawę z Gdańskiem. Zadanie ma już zapewnione finansowanie na podstawie umowy, jaką zawarły PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych w dniu 1 czerwca 2010 r.   Informacje dla mediów:Robert Kuczyński
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pltel. +48 22 47 32 147

www.pois.gov.pl

„Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”