Powrót

Milionowe straty spowodowane kradzieżami infrastruktury technicznej

12 listopada br. w Warszawie odbyła się pierwsza Konferencja p.n.  „Przeciwdziałanie kradzieżom metali” , która została zorganizowana przez Sygnatariuszy podpisanego w dniu 23 sierpnia 2012 r. „Memorandum w sprawie współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku kradzieży i dewastacji infrastruktury”. Podczas konferencji przedstawiono szczegółowe dane dotyczące skali kradzieży oraz wielkości strat, jakie są nimi spowodowane.

Skuteczne metody walki ze złodziejami infrastruktury zaprezentowali przedstawiciele KW Policji z Katowic.  Dzięki prowadzonym przez nich działaniom udało się obniżyć liczbę kradzieży w południowo-zachodniej Polsce o kilkadziesiąt procent w skali ostatniego roku.
W konferencji uczestniczył, na zaproszenie Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu, David Ransom, dyrektor Pol-PRIMETT oraz oficer British Transport Police, Alan Pacey. David Ransom zaprezentował europejski projekt Pol-PRIMETT, którego celem jest rozwój partnerstwa policji i sektora prywatnego w celu zmniejszenia zjawiska kradzieży metali w Europie. Przedstawił także doświadczenia innych krajów europejskich, które walczą z tym szkodliwym dla społeczeństwa procederem. Oficer British Transport Police podzielił się doświadczeniami brytyjskiej policji w walce ze złodziejami infrastruktury w Wielkiej Brytanii. Zmniejszenie zjawiska kradzieży kabli jest jednym z priorytetowych celów w planie British Transport Police na lata 2012/2013.
Dotychczasowe doświadczenia państw wysoko rozwiniętych w zwalczaniu przestępczości związanej z kradzieżami i dewastacjami infrastruktury wskazują, że tylko współdziałanie dobrze wyposażonych organów ścigania, przedsiębiorstw, których infrastruktura jest rozkradana i dewastowana oraz branży recyklingu przynoszą efekt w postaci zmniejszenia liczby i skali przestępstw w długim okresie. Sygnatariusze Memorandum z 23 sierpnia 2012 r. mają nadzieję, że współpraca z organami ścigania oraz wymiana doświadczeń z partnerami zagranicznymi ograniczy w przyszłości skalę zjawiska kradzieży metali, co pozwoli zmniejszyć kilkusetmilionowe straty z tego tytułu a także znacznie zwiększy bezpieczeństwo w transporcie kolejowym, poprawi ciągłość dostaw energii, czy też zmniejszy zakłócenia w usługach telekomunikacyjnych.

Więcej informacji: Joanna Sikora: J.Sikora@uke.gov.pl