Powrót

Miliard na koleje w Polsce Wschodniej

Umowy o dofinansowanie dotyczą projektów kolejowych w trzech województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim i świętokrzyskim. 

- Wraz z podpisaną w grudniu umową na odcinek Lublin – Stalowa Wola/Rozwadów, to w sumie już ponad 2 mld zł (w tym 1,36 mld zł EFRR) na inwestycje kolejowe w makroregionie i ponad 420 km nowoczesnych torów, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oczekujemy ich pozytywnego wpływu na przewozy pasażerskie: skrócenie czasu podróży, poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżowania powinna zwiększyć mobilność mieszkańców i poprawić dostępność rynków pracy. Istotnym rezultatem będą także bardziej efektywne i opłacalne przewozy towarowe – podkreśla wiceminister rozwoju, Adam Hamryszczak

Koleją szybciej i bezpieczniej 

-Inwestycje, które PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują, to dla podróżnych konkretne korzyści w postaci krótszych podróży i bardziej komfortowej obsługi na stacjach i przystankach. Perony i przejścia będą dostępne dla wszystkich pasażerów bez względu na wiek i mobilność. Istotnym zakresem projektów jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dzięki nowym urządzeniem sterowania ruchem i nowym urządzeniom na przejazdach kolejowo-drogowych – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Zmodernizowane zostaną także wybrane dworce: Białystok, Olsztyn Główny, Olsztynek, Nidzica, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Czeremcha, Skarżysko - Kamienna. W sąsiedztwie niektórych dworców powstaną parkingi typu P&R (m.in. Białystok, Skarżysko - Kamienna, Siemiatycze), a w Białymstoku i Olsztynie, we współpracy z władzami samorządowymi, zostaną oddane do użytku nowoczesne, zintegrowane z komunikacją miejską węzły przesiadkowe. 

Wyremontowanymi torami pociągi pojadą szybciej. Możliwe będzie podróżowanie z maksymalną prędkością do 120 km/h i 80 km/h dla pociągów towarowych, przy zachowaniu standardów bezpieczeństwa ruchu. Skróci się również czas przejazdu pociągów pasażerskich, między innymi z Warszawy do Olsztyna - o około 25 minut, a na odcinku Białystok – Czeremcha - Siemiatycze o ok. 20 minut. Zwiększy się także przepustowość linii. Przewoźnicy będą mogli uruchomić większą liczbę połączeń, a na pewnych odcinkach przywrócić regularne połączenia (m.in. Skarżysko - Kamienna – Sandomierz).

Efektem inwestycji będzie również zwiększenie bezpieczeństwa podróży. Prace inwestycyjne obejmą instalację nowoczesnych systemów Sterowania Ruchem Kolejowym (SRK), budowę nowych i modernizację istniejących przejazdów kolejowych, a także wymianę rozjazdów. Zrewitalizowane lub przebudowane zostaną obiekty inżynieryjne (przepusty i mosty, wiadukty) oraz urządzenia telekomunikacyjne i elektroenergetyczne.

- W perspektywie najbliższych lat zamierzamy stworzyć zupełnie nowe możliwości dla transportu kolejowego w Polsce Wschodniej. Korzyści jakich się spodziewamy odczują nie tylko mieszkańcy, ale także przedsiębiorcy. Wierzymy, że Ci, którzy do tej pory obawiali się przewozów towarowych koleją, teraz będą wykorzystywali je częściej – wskazuje wiceminister Hamryszczak.

- Zwiększenie udziału przewozów towarowych koleją spowoduje odciążenie dróg, a więc ułatwi ich utrzymanie w dobrym stanie a także ograniczy emisję zanieczyszczeń powietrza. Możemy więc mówić również o wymiernych korzyściach w wymiarze finansowym i ochrony środowiska – podsumował wiceminister rozwoju. 


Wschodnia Magistrala Kolejowa
Wszystkie pięć odcinków połączeń jest częścią Wschodniej Magistrali Kolejowej – projektu powiązania kolejowego stolic województw Polski Wschodniej. Magistralę tworzy ciąg linii kolejowych: Olsztyn – Korsze – Kętrzyn – Giżycko – Ełk – Białystok – Czeremcha – Siedlce – Łuków – Dęblin – Lublin – Kraśnik – Tarnobrzeg – Kolbuszowa – Rzeszów wraz z odgałęzieniem do Kielc: Tarnobrzeg – Ostrowiec Świętokrzyski – Skarżysko – Kielce. Inwestycja finansowana jest z kilku źródeł. Są to: instrument „Łącząc Europę” (CEF), środki krajowe oraz 3 programy operacyjne współfinansowane ze środków UE: Polska Wschodnia (8 projektów), Infrastruktura i Środowisko (4 projekty, Regionalne Programy Operacyjne (2 projekty). Łączna wartość wszystkich projektów przekroczy 6,5 mld zł. 
***

Inwestycje w infrastrukturę kolejową to jeden z trzech filarów Programu Polska Wschodnia. Zarezerwowano na nie 330 mln euro (EFRR). Z udziałem środków Programu zostanie zrealizowanych łącznie 8 projektów inwestycyjnych, wskazanych na liście podstawowej w Dokumencie Implementacyjnym do Strategii Rozwoju Transportu.

Dodatkowe informacje w zakresie modernizacji linii kolejowych:

Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
694 480 239

Umowy o dofinansowanie, stan na: 22.11.2017

Lp.

Projekt

[wartości za WPZ POPW]

Wartość ogółem
(mln zł)

Wkład UE
(mln zł)

km

1

Prace na linii kolejowej nr 216 na odc. Działdowo - Olsztyn

526,7

354,8

83

2

Prace na linii kolejowej nr 25 na odc. Skarżysko Kamienna - Sandomierz

517,5

312,0

98

3

Prace na linii kolejowej nr 31 na odc. granica woj. – Czeremcha - Hajnówka

229,1

158,2

65

4

Prace na linii kolejowej nr 32 na odc. Białystok – Bielsk Podlaski (Lewki)

106,8

73,7

46

5

Prace na linii kolejowej nr 52 na odc. Lewki - Hajnówka

96,8

66,8

26

6

Prace na liniach kolejowych nr 68, 565 na odc. Lublin – Stalowa Wola/ Rozwadów

568,9

393,2

105

suma

2 045,8

1 358,7

423

Zobacz także: http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/komisja-europejska-zatwierdzila-pierwszy-duzy-projekt-w-polsce-wschodniej/  http://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/nowe-inwestycje-transportowe-w-polsce-wschodniej-z-unijnym-dofinansowaniem/ 

Pliki do pobrania