Powrót

Miejscowe Porozumienia Graniczne

Informujemy, że dla następujących przejść kolejowych między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską: Chałupki-Bohunin, Międzylesie-Lichkov i Zebrzydowice-Petrovice u Karvine obowiązują nowe Miejscowe Porozumienia Graniczne, zawarte na podstawie Umowy o współpracy w zakresie zarządzania kolejową infrastrukturą dla prowadzenia ruchu kolejowego przez granicę państwową pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Republiką Czeską.
  • wyciągi dla przewoźników znajdują się tutaj
  • załącznikami dla ww. dokumentów dysponują odpowiednie Zakłady Linii Kolejowych
Na dzień 1 lipca 2009 r. przewidziane jest wprowadzenie w życie kolejnych nowych MPG dla przejść: Mieroszów-Mezimesti, Cieszyn-Česky Tešin oraz Głuchołazy-Mikulovice.