Powrót

Międzynarodowa konferencja pionu infrastruktury kolei tzw. Grupy Wyszehradzkiej

Na spotkaniach przyjęta jest formuła prezentacji referatów, ilustrowanych slajdami, o problemach najbardziej interesujących aktualnie koleje z obszaru V4.
W minionych latach szczególnie wiele miejsca poświęcono tematyce przystosowania organizacyjnego kolei do zmian restrukturyzacyjnych, wynikających z włączania się naszych krajów do struktur Unii Europejskiej. Nadal poruszane są zagadnienia związane z dostosowaniem standardów i przepisów krajowych do standardów interoperacyjności Kolei (TSI), i rozwiązaniami technicznymi dla linii o dużych prędkościach pociągów. W tym roku szczególną uwagę (4 referaty) zwrócono na bezpieczeństwo ruchu na przejazdach kolejowych. Na przyszły rok, na konferencję, którą zorganizują koleje czeskie, przewidziano tematykę w zakresie budowy, utrzymania i diagnostyki torów, rozjazdów, obiektów inżynieryjnych i srk, oraz problemy kodyfikacji linii kolejowych. Wskazano też na potrzebę ujednolicenia tematyki prac rozwojowych w zakresie diagnostyki infrastruktury kolejowej dla minimalizowania ich kosztów. Organizatorzy poszczególnych konferencji starają się pokazać różnego rodzaju ciekawostki techniczne. W ubiegłym roku, przy okazji spotkania w Banskiej Bystricy na Słowacji, delegaci mieli możliwość zobaczyć stare rozwiązania w konstrukcji i układach torowych w dawnych kopalniach srebra. Teraz, goście odbyli rejs statkiem po Kanale Elbląskim, z unikalnym w Europie ciągiem pochylni torowych do przeciągania statków na różne poziomy Kanału. Coroczne konferencje są wysoko oceniane przez ich uczestników, dają bowiem możliwość szybkiego reagowania na pojawiające się problemy, przyspieszają obieg informacji, zacieśniają bezpośrednie kontakty, rozpowszechniają najnowocześniejsze rozwiązania organizacyjne i techniczne Sławomir Żurek