Powrót

Międzylesie na finiszu

Na objętej inwestycją trasie leży już nowy tor. Od granicy do stacji rozwieszona jest sieć trakcyjna. Obecnie trwają prace modernizacyjne na odcinku Domaszków-Międzylesie. W czerwcu Skanska D.S wzmocniła nasyp. U jego podstawy posadowiono 113 żelbetowych pali o średnicy 100 cm i długości 13,5 m do 15,5 m. spiętych oczepem. Podobną metodą zlikwidowano już osuwiska na odcinku granicznym. W lipcu zabudowano nowe przęsła wiaduktu stalowego, a Oddział Budownictwa Hydroinżynieryjnego Skanska z Krakowa wykonał przepust z kamienną kaskadą i kilkudziesięciometrowym bystrotokiem. W budynku nastawni dysponującej powstaje centrum sterowania, wyposażone w komputerowy system urządzeń sterowania ruchem kolejowym. Stąd będzie realizowana obsługa m.in. 54 rozjazdów, przejazdu kategorii A, zmodernizowanego oświetlenia stacji i  EOR. Uwzględniono również  współpracę z urządzeniem DSAT do diagnostyki taboru. Koszt robót budowlano montażowych wynosi 100,6  mln zł. Prace zgodnie z harmonogramem realizuje Konsorcjum Skanska S.A. Polska oraz Skanska D.S. Republika Czeska. Modernizacja prowadzona przez PLK S.A. Oddział Regionalny we Wrocławiu zapewnia dostosowanie linii do standardów technicznych AGTC i dyrektywy UE dotyczącej interoperacyjności linii. Poprawi się bezpieczeństwo ruchu kolejowego i zmniejszą koszty utrzymania infrastruktury.