Powrót

Między Lublinem a Dęblinem maszyny znów pracują

Na odcinku Lublin – Dęblin kontynuowane są prace. W ubiegłym tygodniu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przekazały plac budowy nowym wykonawcom. Modernizacja linii Warszawa – Lublin (nr 7) jest jedną z największych w Polsce i szczególnie ważną dla województwa lubelskiego. Za ponad 3,4 mld zł m.in. dzięki przebudowie 170 km linii, poprawie komfortu obsługi pasażerów na stacjach i przystankach, lepszej informacji, podniesieniu poziomu bezpieczeństwa znacznie wzrośnie konkurencyjność kolei.

Zdajemy sobie sprawę, że inwestycja oczekiwana jest zwłaszcza przez mieszkańców województwa lubelskiego. Chcemy, aby pasażerowie mogli szybko, wygodnie i bezpiecznie podróżować pomiędzy stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny. Korzyści dla gospodarki przyniesie usprawnienie przewozów towarowych z Kopalni Bogdanka do Elektrowni Połaniec i na wschodniej granicy z Ukrainą i Białorusią. Projekt doskonale wpisuje się w nasz program unowocześniania sieci polskiej kolei – powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury.

Pod koniec marca PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały 2 umowy na kontynuację modernizacji linii kolejowej Lublin – Dęblin: z firmą Budimex na odcinek Dęblin – Nałęczów razem ze stacją Nałęczów za 616 417 320,26 zł netto oraz firmą Track Tec Construction na odcinek Nałęczów – Lublin wraz ze stacją Lublin za 627 696 508,88 zł netto.

Umowy obejmują zakres wszystkich prac, które nie zostały zrealizowane, a znajdowały się w umowie z Astaldi, czyli roboty torowe, sieciowe, okołotorowe.

Dokończenie kompleksowej modernizacji przyniesie nowe możliwości dla przewozów regionalnych i międzyregionalnych. Zyskają nie tylko mieszkańcy, ale cały region. Zwiększy się jego atrakcyjność, co przyciągnie nowych inwestorów i turystów. Linia do Warszawy stanowi główny szlak kolejowy łączący Lublin z ważnymi ośrodkami regionu oraz Polski – powiedział Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski.

Podstawowym zadaniem nowych wykonawców w pierwszym etapie prac jest m.in. budowa peronów, dojść dla pieszych, ułożenie toru na ok. 67 km odcinku Lublin – Dęblin. Tor i perony są obecnie zdemontowane, częściowo wykonana została podbudowa toru. Wykonawcy dotychczas skupili się na prowadzeniu robót na 12 obiektach to: wiadukty, mosty, przejścia podziemne.

Łącznie na odcinku Lublin – Dęblin dokończona zostanie modernizacja 32 obiektów, m.in. 11 mostów, 9 wiaduktów, 5 przejść podziemnych. Wymieniona będzie sieć trakcyjna oraz zakończone roboty ziemne.

Dodatkowo do zakresu prac obejmujących węzeł lubelski PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wprowadziły łącznicę – połączenie nowym torem linii ze stalowej Woli z linią na Warszawę. Dzięki takiemu rozwiązaniu pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin. Będą lepsze możliwości obsługi ruchu pasażerskiego.

- Jednym z największych projektów KPK jest modernizacja trasy Warszawa – Lublin. Inwestycja realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przyczyni się do poprawy standardu podróży w regionie i w połączeniach dalekobieżnych. Wprowadzenie do zakresu inwestycji na węźle lubelskim łącznicy między linią ze Stalowej Woli i linią do Warszawy zwiększy możliwości obsługi ruchu pasażerskiego, a pociągi towarowe nie będą wjeżdżały na stację Lublin – powiedział Arnold Bresch, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Na koniec września 2019 r. planowane jest wznowienie ruchu pociągów po jednym torze na odcinku Lublin – Dęblin i dalej do Warszawy. Dla pasażerów będzie 19 peronów wyposażonych w ławki, wiaty, informację pasażerską oraz udogodnienia dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Ruch pociągów po dwóch torach będzie na koniec 2020 r. Sprawniejsze przejazdy zapewni także drugi tor między Otwockiem a Pilawą. Po zakończeniu prac i uzyskaniu dokumentów pociągi pojadą 160 km/h.

Po zakończeniu modernizacji również na odcinku Otwock – Warszawa, czas przejazdu najszybszego pociągu między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny skróci się do 1,5 h.

Więcej bieżących informacji o projekcie na stronie www.warszawa-lublin.pl


Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239