Powrót

Mazowieckie – dużo inwestycji na liniach kolejowych

Ponad połowa sieci linii kolejowych Mazowsza zapewnia prędkość 80 – 160 km/h, choć zdarzają się ograniczenia prędkości. Aktualnie realizowana jest modernizacja linii E 65 Warszawa – Gdynia. Trasa objęta jest robotami i poza typowo kolejowym zakresem, powstaje kilkadziesiąt wiaduktów, gwarantujących bezkolizyjne skrzyżowanie toru i drogi. Na linii E 65 (Rail Baltica) od Rembertowa do Tłuszcza PLK ogłosi przetarg na roboty. Planowane jest w obecnej perspektywie unijnej opracowanie studium wykonalności na modernizację linii Warszawa – Lublin. Umożliwi to zgłoszenie zadania do odpowiednika POIiŚ w latach 2014 – 20. Na linii Warszawa Służewiec - Radom trwają prace projektowe. W przyszłym roku będzie wyłoniony wykonawca, a prace - prawdopodobnie bez mostu na Pilicy, powinny się zakończyć do 2014 r. Sprawnie przebiegają roboty na trasie Warszawa – Skierniewice. Wąskim gardłem okazują się tu możliwości organów administracji w wydawaniu niezbędnych decyzji. Ważną dla Mazowsza inwestycją jest polaczenie Warszawa Służewiec - port lotniczy Okęcie. Pomimo niespodziewanych przeszkód i konieczności ścisłej koordynacji działań z innymi podmiotami, PLK planuje zakończyć prace w 2011r. Powstaje dokumentacja na linię średnicową. Pełna modernizacja ze względu na nasycenie trasy obiektami inżynieryjnymi i zintegrowanie z miastem może potrwać 8- 10 lat. Jeszcze przed zasadniczą modernizacją niezbędne są działania dotyczące sterowania ruchem kolejowym, aby mogło się „zmieścić” więcej pociągów. Koszt modernizacji szacowany jest na ponad półtora miliarda zł. Uczestnicy warszawskiego spotkania uzyskali informacje o planach zwiększenia prędkości na Centralnej Magistrali Kolejowej do 200 km/h i o postępie prac związanych z określeniem przebiegu linii kolei dużych prędkości. Województwo mazowieckie nie ujęło w Regionalnym Programie operacyjnym żadnego zadania związanego z infrastrukturą kolejową zarządzaną przez Polskie Linie Kolejowe S.A. Według prezesa PLK, RPO mógłby być wykorzystany na rzecz integracji komunikacji kolejowej z transportem zbiorowym, organizacji sprawnych węzłów przesiadkowych. Warto rozważyć także możliwość realizacji projektu poprawy bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo – drogowych, szczególnie obciążonych ruchem samochodowym – mówił Zbigniew Szafrański W konferencji zorganizowanej przez PLK w Galerii Porczyńskich uczestniczyli posłowie na Sejm RP, prezydenci i burmistrzowie miast, wójtowie, przedstawiciele administracji państwowej. Poza pytaniami dotyczącymi linii kolejowych, poruszano m.in. zagadnienie organizacji miejsc parkingowych obok stacji i przystanków, praktycznej realizacji hasła: tiry na tory Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa Zbigniewa Szafrańskiego.

Mirosław Siemieniec

Rzecznik prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

 

 

Prezentacja "Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa mazowieckiego"

Więcej w dziale: Cykl spotkań Prezesa PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z władzami samorządowymi