Powrót

Małopolska debata o infrastrukturze kolejowej

Władze województwa małopolskiego są zainteresowane rozwojem transportu kolejowego. Wicemarszałek Roman Ciepiela informował o przewozach regionalnych, zamiarach związanych z Szybką Koleją Aglomeracyjną i zaangażowaniu samorządu w Regionalny Programy Operacyjny związany z poprawą linii kolejowych nr 94 Kraków Płaszów – Oświęcim na odcinku Kraków Bonarka – Kraków Swoszowice oraz nr 96 Tarnów – Leluchów na odcinku Tarnów – Stróże, oba w zakresie poprawy transportu publicznego i systemu kolejowych przewozów pasażerskich. Zwrócił uwagę na potrzebę uwzględniania w ramach modernizacji linii także przystanków, które poprawią obsługę pasażerów w przewozach regionalnych.

Samorząd zamierza zaangażować się poprawę stanu w linii nr 93 Trzebinia - Oświęcim. Planowana realizacja trasy Podłęże – Piekiełko, poprawa polaczenia do Zakopanego i relacji Kraków – Koszyce jest w regionie oczekiwanym przedsięwzięciem.

Charakterystykę linii kolejowych w Małopolsce przedstawiła Józefa Majerczak członek Zarządu Polskich Linii Kolejowych. Zwróciła uwagę na ich specyfikę m.in. konieczność utrzymywania linii górskich oraz rozpoczynającą się modernizację, która docelowo poprawi parametry, ale w trakcie prac będzie powodowała utrudnienia. Po przetargach wartość modernizacji linii E 30 na odcinku Kraków Podłęże – Rzeszów to kwota 3,5 mld zł. Oczekiwanym efektem, po zakończeniu prac, będą korzystne czasy przejazdu.(zdjęcie)

PLK stara się jak najefektywniej nadrabiać zaniedbania stanu linii kolejowych. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje i technologie – mówiła Józefa Majerczak. W ramach prac na liniach kolejowych spółka musi uwzględniać ponad 200 zamknięć niezbędnych dla realizacji robót. Rozważane są różne sposoby prowadzenia modernizacji nawet z możliwością zamknięcia linii, jeśli istotnie przyśpieszy to prace i skróci utrudnienia.

Uczestnicy debaty wskazywali m.in. na stosowane już na sieci PLK nowe technologie, m.in. nawierzchnie bezpodsypkową w Krakowie i na stacji Wrocław Główny. Podkreślano znaczenie dobrze prowadzonych prac geologicznych i zastosowania nowoczesnego sprzętu, który przyśpiesza prace torowe.

Debata - Nowe rozwiązania dla infrastruktury inżynieryjnej w Polsce odbyła 24 lutego br. w Krakowie w ramach organizowanego przez KOW „Lunchu z Kurierem”


Mirosław Siemieniec

Rzecznik Prasowy

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.