Powrót

Malczyce z nowym obliczem


Stacja, położona 40 km od Wrocławia zmienia swój wizerunek. Wiaty, przejście podziemne i perony zyskują nowy standard.
W Malczycach, położonych na modernizowanej linii E 30 między Wrocławiem i Legnicą dynamicznie zmienia się wygląd stacji. Nie ma już śladu po demontażu starych wiat i głębokiego wykopu pod przejście podziemne dla pieszych. Widać nowe, funkcjonalne perony, zgodne z obowiązującymi normami. Kończy się montaż odnowionych konstrukcji wiat, które zachowały historyczny wygląd lecz zostały uzupełnione i zakonserwowane. Montowane są również cztery nowe, wyposażone w siedzenia wiaty. Prace przy przejściu podziemnym wyszły na powierzchnię. Aktualnie powstają schody. Inwestor PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., nie zapomniały również o dostosowaniu obiektu do potrzeb i obsługi osób niepełnosprawnych. Widać efekty prace przy pochylniach dla wózków i rowerów. Klientom kolei służyć będzie nowe nagłośnienie oraz funkcjonalne oświetlenie. Pojawiły się już pierwsze elementy systemu informacji wizualnej. Są one zgodne ze stylistyką modernizowanej linii E 30. 
Wykorzystywane jeszcze na stacji, mechaniczne urządzenia sterowania ruchem kolejowym zostaną zastąpione komputerowym systemem sterowania. W ramach umowy „Odbudowa i modernizację linii kolejowej E 30/CE 30 na odcinku Opole Wrocław – Legnica, szlak Środa Śląska – Malczyce tor 1 i 2 wraz ze stacją Malczyce” na ok. 10 km dwutorowym szlaku dwutorowej linii kolejowej prowadzona jest kompleksowa wymiana torów i rozjazdów, odwodnienie, sieć trakcyjna, urządzenia łączności, elektroenergetyki. Zmodernizowane będzie 14 obiektów inżynieryjnych i ustalonych lokalizacjach zabudowane zostaną ekrany akustyczne chroniące przed hałasem. Inwestycja PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest częścią modernizacji linii kolejowej E 30 Opole – Wrocław – Legnica – Węgliniec – Zgorzelec/Bielawa Dolna. Efektem prac jest m. in. wzrost prędkości pociągów pasażerskich do 160 km/h, zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu pociągów, poprawa warunków obsługi podróżnych oraz poprawa ochrony środowiska.

Informacje dla mediów

Mirosław Siemieniec

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Centrum Realizacji Inwestycji

Oddział we Wrocławiu

m.siemieniec@plk-sa.pl

tel.71 717 51 44