Powrót

Lokalne władze włączają się w przygotowania do modernizacji linii kolejowej nr 25 na odcinku Tarnobrzeg - Mielec -Dębica

8 czerwca 2010 r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Oddział w Krakowie podpisały z Województwem Podkarpackim, trzema gminami: Mielec, Dębica, Tarnobrzeg oraz powiatami: dębickim, tarnobrzeskim, mieleckim umowę o współfinansowanie opracowania Studium Wykonalności dla zadania pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 25 Łódź Kaliska – Dębica, odcinek Tarnobrzeg (Ocice) – Mielec – Dębica”. Opracowanie studium zostanie sfinansowane:
w 30% ze środków własnych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., w 30 % ze środków Województwa Podkarpackiego, w 30 % ze środków gminy Mielec i w 10 % ze środków pozostałych stron umowy.  

Informacje dla mediów:

Dorota Szalacha
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Krakowie

tel. 12/393-54-00,
d.szalacha@plk-sa.pl