Powrót

Łódzkie: Ponad 40 mln zł na poprawę bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych

Dzięki dwóm programom finansowanym z funduszy UE w województwie łódzkim na 38 przejazdach PLK wymienia wyeksploatowane urządzenia. W ich miejsce instalowana jest nowoczesna sygnalizacja ostrzegająca kierowców o zbliżających się pociągach. Modernizacje obejmują trasę z Łodzi Kaliskiej do Sieradza, trasy ze Zgierza do Kutna i Łowicza, z Kutna do Torunia i Płocka, a także skrzyżowania w okolicach Poddębic, Szadku i Chorzewa Siemkowic.

W ramach pierwszego etapu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują 23 skrzyżowania toru i drogi. Drugi etap poprawy bezpieczeństwa i likwidacji zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych zakłada modernizację 15 przejazdów. Poza montażem nowych urządzeń poprawi się ich stan techniczny. Prace remontowe obejmą też jezdnię i tory. Na 15 skrzyżowaniach kolejowo-drogowych zamontowane zostaną półrogatki, a 10 obiektów zyska nową sygnalizację świetlną i dźwiękową. Dzięki modernizacji przejazdów pociągi przyspieszą, gdyż wprowadzone zabezpieczenia będą odpowiadały wymaganemu poziomowi bezpieczeństwa przy rosnącej liczbie aut. Skrzyżowania toru i drogi będą wyposażone także w urządzenia do monitoringu i rejestracji zdarzeń. Koszt przedsięwzięcia w województwie łódzkim to prawie 41 milionów zł. 

Dzięki inwestycji, na terenie całej Polski wyremontowanych zostanie 307 przejazdów. Realizacja tych działań, współfinansowanych przez Unię Europejską, kosztuje ponad 300 mln zł.

Bezpieczeństwo to jeden z priorytetów działań PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.  Modernizacje i rewitalizacje linii kolejowych uwzględniają budowę wiaduktów, przejść podziemnych dla pieszych, tuneli drogowych, wygrodzeń terenu kolejowego oraz dodatkowe zabezpieczenia przejazdów kolejowo-drogowych. W Polsce jest ponad 12 500 przejazdów kolejowo-drogowych. Za ich utrzymanie odpowiada zarządca infrastruktury, choć szczególnie ich nawierzchnie niszczą ciężkie samochody. Projekt przejazdowy uzupełni przebudowę skrzyżowań drogi z torem kolejowym prowadzoną w ramach modernizacji m.in. na liniach z ze Skierniewic do Warszawy, z Koluszek do Częstochowy czy w ramach prac na trasach przeznaczonych do połączeń aglomeracyjnych w Łodzi.  

PKP Polskie Linie Kolejowe od 2011 do 2013 r. wyremontowały łącznie ponad 700 przejazdów. Poza działaniami technicznymi, podnoszącymi poziom bezpieczeństwa na przejazdach spółka prowadzi kampanię społeczną na rzecz bezpieczeństwa, Bezpieczny przejazd – „Zatrzymaj się i żyj!”. Jej celem jest podnoszenie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych www.bezpieczny-przejazd.pl 


POIiŚ 7.1-59 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap I”
POIiŚ 7.1-80 „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na przejazdach kolejowych – etap II”Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
rzecznik@plk-sa.pl
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
tel. 883 354 177