Powrót

Łódzkie: Na trasie kolejowej Śląsk-Bałtyk będzie sprawniejszy przewóz towarów

Przystanek Zduńska Wola Karsznice, układanie torów, koparka, robotnicy, w tle pociąg Fot. Łukasz Bryłowski PLK

Inwestycja umożliwi szybszy transport towarów. Podróżni skorzystają z odnowionych peronów oraz kładek nad torami.

Na stacjach Zduńska Wola Karsznice i Zduńska Wola Karsznice Południowe wykonawca zamontował pierwsze rozjazdy. Wcześniej przygotowane zostało podtorze. Urządzenia pozwolą na płynną jazdę pociągów z toru głównego na tory sąsiednie oraz utrzymanie rozkładowych kursów. Dla składów towarowych jazda bez zwolnień to bardziej ekonomiczny przewóz ładunków. Nowe rozjazdy zwiększają również poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym.

W Zduńskiej Woli (na linii nr 131) ułożonych będzie blisko 9 km torów oraz ponad 20 rozjazdów. Zamontowano już 6 rozjazdów, 6 km nowych szyn i ok. 5 tys. podkładów.

Na stacji Zduńska Wola Karsznice Południowe postępuje budowa nowego peronu. Ustawiane są betonowe konstrukcje. Prace obejmą układ torowy, sieć trakcyjną oraz urządzenia sterowania.

Sprawny i bezpieczny przejazd pociągów pasażerskich i towarowych zapewni Lokalne Centrum Sterowania w Zduńskiej Woli Karsznicach. Wewnątrz montowany jest nowoczesny sprzęt komputerowy.

Na terenie Zduńskiej Woli już w ubiegłym roku zakończyła się modernizacja dwóch łącznic: Zduńska Wola Karsznice - Gajewniki nr 542 oraz Zduńska Wola Karsznice – Zduńska Wola linii 739 o łącznej długości ok. 9 km. Łącznice zapewniają sprawny przewóz towarów relacji północ – południe (linia 131) oraz wschód – zachód (linia nr 14).

Korzyści dla podróżnych na odcinku Zduńska Wola Karsznice – Rusiec Łódzki

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zwiększają komfort obsługi podróżnych na stacjach Chociw Łaski, Kozuby, Zduńska Wola Karsznice Południowe oraz przystanku Siedlce Łaskie.

Na stacjach Chociw Łaski i Kozuby powstają nowe kładki nad torami z windami dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Budowane są podpory i szyby windowe. Układane są ścianki nowych peronów, które będą dostosowane do obsługi wszystkich podróżnych.

Między stacjami Rusiec Łódzki a Zduńska Wola Karsznice, czyli na łódzkim odcinku linii łączącej Chorzów z portami Trójmiasta przebudowano 20 km torów i 25 km sieci trakcyjnej. Jest 16 nowych rozjazdów na stacjach Chociw Łaski, Kozuby i Zduńska Wola Karsznice. Przebudowywane są tory na stacji Kozuby. Na szlaku Chociw Łaski - Rusiec Łódzki wymieniana jest sieć trakcyjna.

Efekty inwestycji to większa przepustowość trasy, co umożliwi przejazd większej liczby pociągów. Sprawny przewóz ładunków wpłynie na gospodarkę regionu. Projekt zwiększy konkurencyjność ekologicznej kolei w stosunku do przewozów drogowych. Przebudowane tory, rozjazdy i nowe urządzenia umożliwią prowadzenie pociągów pasażerskich z prędkością do 140 km/h, a towarowych do 120 km/h.

Liczby projektu (odcinek Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice):

  • wymiana 29 km torów, 37 km sieci trakcyjnej oraz 62 rozjazdów,
  • przebudowa 10 obiektów inżynieryjnych,
  • modernizacja 17 przejazdów kolejowo-drogowych.

Prace na linii kolejowej nr 131 na odcinku Rusiec Łódzki – Zduńska Wola Karsznice są realizowane w ramach projektu „Prace na linii kolejowej C-E 65 na odcinku Chorzów Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice – Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo”. Wartość inwestycji to ponad 580 mln zł. Projekt jest w 85% dofinansowany z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zakończenie prac zaplanowane jest w I kwartale 2023 roku.

Większe możliwości transportowe kolei Śląsk – Bałtyk linia 131

Przebudowa trasy kolejowej Śląsk - Bałtyk podzielona jest na odcinki. Na odcinku Chorzów Batory - Bytom - Nakło Śląskie prowadzone są prace projektowe. Budowa jest zaplanowana na lata 2022-2024. Na odcinku Nakło Śląskie - Kalina (Herby Nowe) projektowanie zakończy się do 2023 r.

Następne odcinki: Kalina (Herby Nowe) - Rusiec Łódzki oraz Rusiec Łódzki - Zduńska Wola Karsznice są przebudowywane. Zakończenie robót planowane jest w 2023 r.

PLK przygotowują dokumentację projektową dla przebudowy odcinków północnych: Zduńska Wola Karsznice - Dąbie nad Nerem (LCS Zduńska Wola Karsznice), Dąbie nad Nerem - Złotniki Kujawskie (LCS Inowrocław), Złotniki Kujawskie - Twarda Góra (LCS Bydgoszcz), Twarda Góra - Tczew (LCS Tczew). Prace związane z dokumentacją przewidziano do 2022 r.


Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Kontakt dla mediów:
Rafał Wilgusiak
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 22 473 30 02