Powrót

Łódź: Kolejowy tunel średnicowy otworzy miasto

Tunel średnicowy to przedłużenie linii kolejowej z Łodzi Fabrycznej na zachód. Pod miastem tunel rozdzieli się na dwa kierunki: na północ doprowadzi do stacji Łódź Żabieniec, a na południe do stacji Łódź Kaliska. Budowa tunelu to kolejny etap prac, udrażniających Łódzki Węzeł Kolejowy. Pierwszym etapem była budowa tunelu kolejowego na odcinku Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym dworcem kolejowym na stacji Łódź Fabryczna.

- Naszym celem jest kolej bezpieczna, komfortowa i punktualna, a przy tym kolej nowoczesna. Dzisiejszy dzień przybliża nas do tego celu. Łączymy Polskę dzięki modernizacji istniejących i budowie nowych tras kolejowych i drogowych. – mówi Andrzej Adamczyk, minister Infrastruktury i Budownictwa.

Łódź Fabryczna otwiera się na wszystkie kierunki

Budowa tunelu średnicowego to nowe możliwości Łódzkiego Węzła Kolejowego. Tunel otworzy dwo-rzec Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się dworcem przelotowym. Dzięki temu skróci się czas przejazdu, a przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać zarówno pociągi regionalne, jak i dalekobieżne - na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi pół-noc – południe (przez stacje Łódź Widzew – Łódź Fabryczna – Łódź Żabieniec).

- Krajowy Program Kolejowy, wykorzystujący środki unijne i środki budżetowe, przyczynia się istotnie do poprawy komunikacji w Łodzi i w kraju. Obok modernizacji linii kolejowych i zwiększania komfortu na stacjach, realizujemy także Program Inwestycji Dworcowych i Strategię Taborową. Polską kolej traktujemy kompleksowo dzięki temu we wszystkich województwach poprawi się standard podróży i transport towarów - mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.

Nowe przystanki w Łodzi

Inwestycja PLK wpłynie na poprawę dostępu mieszkańców aglomeracji łódzkiej do transportu kolejo-wego oraz poprawi konkurencyjność kolei w stosunku do innych środków transportu.

- Kontynuacja projektu i budowa tunelu kolejowego pod Łodzią, to tworzenie spójnej sieci kolejowej w Polsce i zwiększanie możliwości wykorzystania kolei w aglomeracjach. To reali-zacja celów Krajowego Programu Kolejowego. Po wybudowaniu tunelu, czas przejazdu pocią-giem przez centrum miasta na osiedla będzie nieosiągalny dla innych środków transportu. W efekcie znacznie ułatwimy mieszkańcom podróże w mieście i kraju – mówi Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projekt zakłada budowę dwóch nowych przystanków w tunelu: u zbiegu ul. Zielonej, Zachodniej i al. Kościuszki oraz u zbiegu Ogrodowej i Karskiego. Zapewnią one dogodny dojazd do centrum miasta, co przełoży się na podniesienie atrakcyjności turystycznej i biznesowej Łodzi oraz ułatwi co-dzienny dojazd do pracy i szkoły.

Nowe możliwości kolei w województwie

Budowa tunelu średnicowego to jedna z inwestycji w obrębie Łódzkiego Węzła Kolejowego, Dopełnia zadania prowadzone w województwie łódzkim - budowę tunelu kolejowego Łódź Widzew – Łódź Fabryczna wraz z nowym dworcem kolejowym Łódź Fabryczna oraz rozpoczynającą się w przyszłym roku modernizację linii Łódź – Zduńska Wola. Tunel zapewni także lepsze kolejowe połączenie centrum Łodzi ze Zgierzem i dalej w kierunku Kutna.

- Dzisiejszy dzień potwierdza to, co dla Łodzian staje się coraz bardziej oczywiste. Nie jeden rząd wiele obiecywał Łodzi. Żaden tak wiele dla Łodzi nie zrobił – powiedział wojewoda łódzki Zbigniew Rau.

Zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach projektu „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja robót budowlanych w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-15 „Udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T), etap II, odcinek Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/ Łódź Żabieniec” zrealizuje konsorcjum firm Energopol Szczecin i Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Wartość inwestycji 1 293 000 000,00 zł netto (1 590 390 000,00 zł brutto).

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 239