Powrót

Łódź Fabryczna – początek budowy nowego dworca

Pierwsze prace ziemne związane z wykonaniem wykopu na podziemny dworzec Łódź Fabryczna rozpoczęły się w czwartek, 13 września. Prace na tym etapie budowy nowego dworca mają charakter wstępny i polegają na zdjęciu wierzchniej warstwy ziemi z obszaru wykopu. Generalny wykonawca - konsorcjum Torpol – Astaldi – Intercor - PBDiM - zamierza stopniowo zwiększać zakres prac, a także liczbę maszyn i zaangażowanych pracowników. Następnie będzie można rozpocząć roboty związane z wykonaniem tunelu. Komora startowa powstaje metodą tradycyjnego wykopu. Prace w tym zakresie potrwają około roku. Jednocześnie zacznie się wykonywanie ścian szczelinowych podziemnej stacji. Będzie ona budowana tzw. odmianą podstropową metody ścian szczelinowych. To znaczy, że najpierw powstaną zagłębione na kilkadziesiąt metrów ściany obiektu. Potem zostanie zdjęta warstwa ziemi i bezpośrednio na nią będzie wylany beton, który będzie stanowił strop dworca. Wydobyta ziemia jest wywożona drogą technologiczną wybudowaną na terenach kolejowych do ul. Niciarnianej, a następnie Nowogrodzką, Widzewską w kierunku przejazdu kolejowego, Wagonową, Henrykowską i Pomorską do wyrobiska po nieczynnej żwirowni. Puste ciężarówki wracają: Henrykowską, Wagonową, Czechosłowacką i Nowogrodzką do Niciarnianej. Transport odbywa się samochodami samowyładowczymi. W pierwszym etapie przewiduje się wywiezienie ok. 400 tys. ton ziemi. W sumie, w okresie roku, będzie to blisko 1 mln 800 tys. ton urobku. Nowa stacja Łódź Fabryczna to 4 perony, 8 torów oraz 24 przystanki autobusowe w rejonie dworca. Na dworcu będą również 3 poziomy parkingów podziemnych dla 960 samochodów. Na dworzec będą prowadziły dwa wejścia – zachodnie i wschodnie. Zachodnie – od strony ul. Kilińskiego będzie połączone z reprezentacyjnym placem miejskim, z którego będzie roztaczał się widok na park im. Stanisława Moniuszki i jedną z wizytówek Łodzi – Sobór św. Aleksandra Newskiego. Na perony wejdziemy przez przeszklone zadaszenie w kształcie fali. Wejście wschodnie, które uwieczni wizerunek dawnego dworca Łódź Fabryczna, będzie dedykowane ruchowi samochodowemu. Do nowego dworca będzie wiodła nowa linia tramwajowa na ul. Składowej, od ul. Kilińskiego do ul. POW. Koszt budowy nowego dworca, który będzie gotowy w 2015 roku, sięga 1,5 mld złotych.

 

 Kontakt dla mediów:

                                                                                  Maciej Dutkiewicz
                                                                                  Rzecznik Prasowy

                                                                                  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
                                                                                  Centrum Realizacji Inwestycji
                                                                                  tel. + 48 22 47 336 40

                                                                                  e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl

Modernizacja jest prowadzona w ramach projektu „Modernizacja  linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II Lot B- odcinek Łódź Widzew – Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową części podziemnej dworca Łódź Fabryczna przeznaczonej do odprawy i przyjęć pociągów  oraz obsługi podróżnych” Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.