Powrót

Łódź. Budujemy podziemne połączenia, które zwiększą ofertę kolei

Wnętrze maszyny pracującej przy budowie tunelu, fot. M. Siemieniec

Budujemy podziemną trasę kolejową

Maszyny TBM, które pracują przy budowie podziemnej trasy kolejowej – to nowoczesna, bezpieczna i efektywna technologia stosowana na świecie do budowy tuneli kolejowych i drogowych. Każda maszyna jest dostosowana do warunków lokalnych – rodzimych gruntów.

Maszyny rozpoczynają prace w komorach startowych o kształcie okręgu, a kończą prace w komorach prostokątnych. Proces rozpoczęcia drążenia wymaga ustawienia tarczy na dnie otworu na odpowiednim poziomie i przejściu przez kilka ustawionych w komorze pierścieni obudowy do ściany komory. Przed czołem tarczy wytworzone jest nadciśnienie, które gwarantuje stateczność prac przy tunelu.

TBM przegryza obudowę komory startowej i zaczyna drążyć w gruncie. Non stop kontrolowane jest położenie tarczy. Rozpoczynają się czynności cykliczne: skrawanie gruntu - drążenie, dostarczenie tubingów i obudowa ścian tubingami, doszczelnienie i związanie obudowy z gruntem, odbiór urobku przez wozidła lub taśmociąg, transport na zewnątrz. Ziemia z budowy tunelu średnicowego w Łodzi będzie wykorzystana na terenie żwirowni na łódzkich Stokach.

Dla właściwej realizacji tunelu na trasie jest szereg urządzeń monitorujących i kontrolujących najważniejsze parametry m.in.: kierunek przesuwu tarczy i osiadanie gruntu.

Zakończyła się początkowa faza drążenia, tj. rozruch technologiczny maszyn. Faustyna i Katarzyna są w komorach. Tarcze są na etapie pracy w gruncie poza komorami startowymi – etap realizacji tunelu właściwego. Każda z tarcz pracuje wg właściwego, kontrolowanego harmonogramu.

Maszyna TBM Katarzyna z tarczą o średnicy ponad 13 metrów drąży dwutorowy tunelu od ulicy Stolarskiej do podziemnego dworca Łódź Fabryczna. TBM Faustyna o średnicy ok. 8,5 m, wykona cztery jednotorowe tunele, które połączą tunel główny ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec.

Nadzór dla bezpieczeństwa

Technologia TBM minimalizuje ryzyka związane z pracami prowadzonymi w sąsiedztwie gęstej zabudowy miejskiej. Specjalna konstrukcja zapobiega np. osiadaniu terenu, budynków, osuwaniu się ziemi i drganiom. Ogranicza także ingerencję w tkankę miejską i minimalizuje kolizje z miejską infrastrukturą (sieci energetyczne, ciepłownicze, gazowe, wodne itp.).

Pracę maszyn nadzoruje specjalistyczny personel. Informacje obserwowane są na monitorach w kabinie, wewnątrz TBM-u. Równocześnie wykonawca na bieżąco monitoruje teren i dokonuje pomiarów drgań. Według wcześniej wykonanych ocen, wykonawca wzmacnia fundamenty wybranych budynków. Dla zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców niektórych nieruchomości przewiduje się kilkudniowy pobyt poza miejscem zamieszkania. Informacje o terminie zmiany lokum przekazywane są z wyprzedzeniem. Czasowa zmiana przewidywana jest na ok. 3-5 dni. Mieszkania będą całodobowo zabezpieczone.

Tubingi – czyli elementy podziemnych ścian

Tubingi tworzą obudowę tunelu. Transportowane są z fabryki w Mszczonowie. Za pomocą specjalistycznych dźwigów są opuszczane do wykopu i wewnętrznym transportem trafiają do części montażowej TBM-u. Tubingi tworzą szczelne pierścienie. Zewnętrzną ścianę tunelu wiąże z gruntem specjalna zaprawa, która zapobiega wystąpienia osiadań podłoża.

Na dwutorowy tunel o średnicy 12,7 m i długości 3 km wykonawca przeznaczy 13 500 tubingów. Do budowy 4 tuneli jednotorowych o łącznej długości 4,5 km wyprodukowane będzie 16 400 tubingów, układających się w pierścienie o średnicy 8,5 m. Przygotowano ponad 6100 tubingów dla małej tarczy i 4400 dla dużej tarczy. Kolejne są stale wytwarzane.

Trzy przystanki pod Łodzią

Budowane są nowe przystanki Śródmieście i Polesie. Na przystanku Łódź Polesie (w rejonie ulic Ogrodowej i Karskiego) montowane są ściany szczelinowe. W ten sposób wykop o głębokości do 30 m będzie zabezpieczony przed osuwaniem się ziemi. Wykonywany jest strop na poziomie „zero”. Kolejno będą budowane płyty: denna i pośrednia.

Na przystanku Łódź Śródmieście (w rejonie skrzyżowania ul. Zielonej z ul. Zachodnią i al. Kościuszki) przygotowywany jest teren. Prace obejmują m.in. demontaż torowiska tramwajowego oraz sieci trakcyjnej. Wykonywane są odwierty geotechniczne.

Wykonawca uwzględnia w projekcie dodatkowy, trzeci przystanek Łódź Koziny (robocza nazwa).

Przy ulicy Skarpowej i ul. Żniwnej budowane są komory (demontażowa i startowa) dla mniejszej tarczy TBM. Przy komorze rozgałęźnej pomiędzy tunelem dwutorowym a jednotorowymi przy ul. Włókniarzy przygotowywana jest budowa ścian szczelinowych.

Tunel łączy Polskę

Tunel średnicowy to kontynuacja budowy dworca Łódź Fabryczna, który z dworca końcowego stanie się przelotowym. Przez ścisłe centrum Łodzi będą mogły jechać pociągi regionalne i dalekobieżne – na osi wschód – zachód (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna i Kaliska) i na osi północ – południe (przez stacje Łódź Widzew, Fabryczna, Żabieniec). W ramach projektu powstaną nowe przystanki Łódź Polesie, Łódź Śródmieście, Łódź Koziny, które będą zintegrowane z komunikacją miejską i ułatwią mieszkańcom codzienne podróże.

Wykonawca przewiduje zakończenie inwestycji na koniec 2022 roku. Jest to projekt niezwykle skomplikowany, wykonywany pod centrum miasta i w niełatwym terenie. Więcej informacji o projekcie http://tunel-laczypolske.pl/.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
T: +48 694 480 239