Powrót

Linia Szczecin Dąbie-Świnoujście - wybór oferty na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

W terminie ogłoszonym przez zamawiającego wpłynęły dwie oferty.

1. TORPOL Sp. z o.o. z Poznania,
cena oferty : 11 542 915,32 PLN (brutto)

2. Przedsiębiorstwo Napraw Infrastruktury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Zakład Zachodniopomorski w Stargardzie Szczecińskim
cena oferty : 12 513 975,82 PLN (brutto)

Za najkorzystniejszą uznano ofertę firmy TORPOL Sp. z o.o. Jedynym kryterium wyboru oferty była cena.
Zamawiający przeznaczył na realizację tego zadania kwotę 10 500 000,00 PLN (netto) 12 810 000,00 PLN (brutto).

Celem przedsięwzięcia jest opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją linii 401 Szczecin – Świnoujście (kontynuacja modernizacji linii) wraz z podwyższeniem prędkości na modernizowanych lokalizacjach.
Modernizacją zostanie objęty odcinek linii o łącznej długości 6,216 km toru między Rokitą, a Wysoką Kamieńską. Na p.o. Troszyn będzie zbudowany nowy peron Nr 1, jednokrawędziowy, o długości 200m wraz z wiatą przystankową i ławkami oraz oświetleniem.

Efektem naszych działań będzie zwiększenie prędkości rozkładowej dla pociągów pasażerskich do 120-130 km/h oraz poprawa warunków obsługi podróżnych.

Inwestycja będzie finansowana za środków budżetu państwa.

 


Romana Nakoneczna
PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji
Oddział w Szczecinie