Powrót

Linia Chorzów Batory – Tczew w rewitalizacji

Zadanie o wartości 19 687 000,00 zł netto zostanie zrealizowane w trybie „projektuj i buduj”. Jego celem jest skrócenie czasu przejazdu oraz poprawa bezpieczeństwa na odcinku linii od stacji Poddębice do stacji Kłudna o długości ponad 11 km. Obecnie z uwagi na nienajlepszy stan techniczny toru ruch pociągów odbywa się z prędkością 20km/h.  
W ramach robót rewitalizacyjnych linii kolejowej od stacji Poddębice do stacji Kłudna przewidywane są następujące roboty:
- wymiana szyn, podkładów, oczyszczenie i uzupełnienie podsypki tłuczniowej, oczyszczenie rowów bocznych, oczyszczenie skarp,
- remont nawierzchni drogowej na 9 przejazdach kolejowych, 
- remont 11 rozjazdów.
Realizacja zadania pozwoli przywrócić parametry toru pozwalające na prowadzenie ruchu pociągów pasażerskich z prędkością 120 km/h i towarowych z prędkością 100 km/h. Całość prac i robót zostanie wykonana do końca 2013r.
Linia kolejowa Chorzów Batory – Tczew oznaczona numerem 131 jest jedną z najdłuższych linii kolejowych w Polsce, jej długość to ponad 497 km. Linia w całości jest zelektryfikowana. Jest określana jako magistrala węglowa i łączy Pomorze ze Śląskiem. Od 2010 roku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. stopniowo ogłaszają przetargi na modernizację kolejnych odcinków tej linii. Prace na linii między Tczewem a Bydgoszczą w ramach przygotowań do Euro 2012 pozwoliły skrócić czas jazdy najszybszych pociągów w relacji Gdańsk – Bydgoszcz - Poznań do ok. 3 godzin i 20 minut. Dalsze roboty rewitalizacyjne prowadzone na północnej części magistrali koncentrują się obecnie między Tczewem, Bydgoszczą a Inowrocławiem. W tym roku PKP PLK planuje również wykonanie prac na odcinku linii w województwie śląskim: Bytom Północ – Tarnowskie Góry oraz Kalety – Strzebiń. 

Zadanie wykona PORR (POLSKA) Spółka Akcyjna
Prace rewitalizacyjne na linii nr 131 tor nr 2 na odcinku Poddębice - Kłudna zostaną wykonane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 131 Chorzów Batory – Tczew, odcinek Bydgoszcz Główna – Zduńska Wola – Chorzów Batory”

Informacje dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Rzecznik Prasowy
Centrum Realizacji Inwestycji
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
e-mail: ir.rzecznik@plk-sa.pl
tel. +48 22 47 336 40