Powrót

Lepsze warunki dla przewoźników towarowych na Podlasiu

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotują studia wykonalności potrzebne do rewitalizacji dwóch tras szerokotorowych biegnących od granicy z Białorusią, do terminali przeładunkowych. Dokumentacja obejmie trasę od granicy w kierunku Siemianówki do Chryzanowa (27 km) i odcinek z Kuźnicy Białostockiej do Gieniuszy przez Sokółkę (26 km).


Cięższe i szybsze pociągi na szerokich torach

Zaplanowane przez PLK prace rewitalizacyjne poprawią stan torów i pozwolą na pełny załadunek szerokotorowych wagonów przekraczających wschodnią granicę. W każdym wagonie ładunek będzie mógł być cięższy nawet o 10 ton niż obecnie. Planowane przez PLK prace pozwolą również trzykrotnie podwyższyć prędkość pociągów jadących po szerokich torach. Po modernizacji na obydwu trasach pociągi będą mogły poruszać się z prędkością 60 km/h. Obecnie składy jadące z Białorusi do Sokółki miejscami zwalniają nawet do 20 km/h. 


PLK skorzystają z regionalnych środków UE dla podlaskiego

Umowy na opracowanie studiów wykonalności opiewają na łączną kwotę 1 mln 529 tys. zł netto. Dokumentacja ma być gotowa w połowie 2016 roku. Realizacja projektów zaplanowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego w perspektywie finansowania UE na lata 2014 – 2020. 


Powrót kolei do Łomży

PLK opracowują również dokumentację potrzebną do rewitalizacji nieczynnej 70-km trasy Łapy – Łomża. Zarządca sieci kolejowej chce odnowić linię wykorzystując regionalne fundusze UE na lata 2014 – 2020. Według planów wymienione zostaną m.in. tory, rozjazdy, wiadukty i mosty. Pociągi będą mogły jechać z prędkością do 100 km/h. Trasa będzie dostępna dla połączeń pasażerskich i towarowych. Prace studialne za 848 tys. złotych, prowadzone przez PLK, zakończą się w pierwszej połowie 2016 roku.  

Na terenie województwa podlaskiego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zaplanowały remont lub modernizację około 500 km linii kolejowych. Na realizacje planowane są w m.in. środki UE z perspektywy  2014 – 2020.Kontakt dla mediów:
Maciej Dutkiewicz
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 883 354 177