Powrót

Lepsza obsługa pasażerów na stacjach Częstochowa Osobowa i Częstochowa Stradom

Nowe, bezpieczne przejście pod torami na stacji Częstochowa Stradom oraz poprawa wyposażenia peronów na stacji Częstochowa Osobowa – to odpowiedź PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. na potrzeby pasażerów pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Wprowadzenie atrakcyjnych czasów przejazdu z Częstochowy m.in. do Warszawy, Wrocławia, Krakowa zwiększyło liczbę podróżnych. 


Częstochowa Stradom

Na stacji wykonano już roboty konstrukcyjne przejścia: część pod torami oraz pochylnie. Gotowa jest nawierzchnia na peronie nr 2 i rozpoczęto prace przy pochylni oraz fundamentach pod zadaszenia na peronie nr 1. Zakończenie pierwszego etapu budowy Polskie Linie Kolejowe planują do 20 lipca. Takie rozwiązanie zagwarantuje dogodne, bezpieczne przejście pod torami pielgrzymom – uczestnikom Światowych Dni Młodzieży. 

Po zakończeniu ŚDM w Częstochowie, prace będą kontynuowane. Wykonawca ustawi nowe wiaty peronowe, połączone z zadaszeniem przejścia oraz zadaszenie przy budynku dworca. Przejście będzie wyposażone w pochylnie dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się, system dynamicznej informacji pasażerskiej i monitoring. 

Na czas budowy przygotowano dla podróżnych dobrze oznaczone, tymczasowe przejście przez tory. Pociągi kursują zgodnie z obowiązującym rozkładem jazdy.

Koszt prac na stacji Częstochowa Stradom to ok. 6,7 mln zł.


Częstochowa Osobowa

Podróżni już korzystają z odnowionego peronu - zakończyły się prace na peronie nr 2. Jest już nowa wygodna nawierzchnia. Wyremontowana jest też wiata peronowa. Wykonawca zgodnie z harmonogramem rozpoczął prace na peronach 1 i 1a. Szacunkowy koszt robót to ok. 5 mln zł. 


Informacje dodatkowe:
Zadania, które już zapewniły dobre podróże z Częstochowy:
Poprawa trasy Koluszki – Częstochowa objęła:
 • 43 perony, 
 • 30 mostów i 5 wiaduktów,
 • 15 przepustów i mur oporowy,
 • 34 przejazdy kolejowo-drogowe, 
 • ponad 140 rozjazdów,
 • ponad 80 km sieci trakcyjnej, 
 • ok. 160 km torów
Projekt o wartości 615 mln zł.

Projekt POIiŚ 7.1-66 "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 1 na odcinku Koluszki - Częstochowa" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko


Rewitalizacja trasy Częstochowa – Fosowskie objęła:
 • 104 km sieci trakcyjnej,
 • 98 kilometrów torów,
 • 90 rozjazdów kolejowych,
 • 71 obiektów inżynieryjnych,
 • 47 przejazdów kolejowo-drogowych,
 • 17 peronów
Projekt o wartości 350 mln zł. 

Projekt POIiŚ 7.1-67: „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowych nr 61 i 700 na odcinku Częstochowa - Fosowskie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoKontakt dla mediów:
Jacek Karniewski
Zespół prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
tel. 694 480 192